Vol. 33 No. 3 (2019): Transformations in the sector of transport and tourism services

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Studies of the Industrial Geography Commissionof the Polish Geographical Society 33 (3)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2019

DOI: 10.24917/20801653.333

Published: 2019-09-30

Articles