Valorization of Geosites in Western Tatra Mountains (Chochołowska Valley) with Focus on Tourist Activity of People with Physical Disabilities

Authors

  • Agnieszka Ciurej Pedagogical University of Krakow
  • Anna Chrobak Pedagogical University of Krakow
  • Anna Wolska Pedagogical University of Krakow
  • Szymon Kowalik Pedagogical University of Krakow

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.333.10

Keywords:

Chochołowska Valley, geosites, geotourism, geotourism for people with physical disabilities, Tatra Mountains, valorisation

Abstract

In this work, we present the results of valorisation of geosites for the geotourist path in the lower part of the Chochołowska Valley, with particular emphasis on tourist activity of people using wheelchairs and elderly people with motor disabilities. Five geosites were valorized: (1) Siwiańskie Turnie Outcrop, (2) Wielkie Koryciska Rock Gate, (3) Chochołowski Stream Riverbed, (4) Niżna Chochołowska Gate, (5) Chochołowskie Karst Spring. Selected geosites are easily accessible by people with limited mobility, including wheelchairs. They are located along a wide, flat asphalt road on the distance of 3.5 km and the altitude difference of 100 metres. Various sedimentary rocks, such as limestones, marls, and dolomites can be seen in geosites. These rocks represent two geological-tectonic structures, the so-called: Choč Nappe (geosies: Siwiańskie Turnie Outcrop, Wielkie Koryciska Rock Gate) and Krížna Nappe (geosite Niżna Chochołowska Gate). Two more characteristic phenomena can be observed: hydrogeological phenomena related to the karst processes seen in Chochołowskie Karst Spring, and geomorphological phenomena observed in Chochołowski stream riverbed. The results of valorisation showed that the evaluated geosites of the geoturistic path have very high geotouristic values. This indicates that the lower part of the Chochołowska Valley has a high geotouristic potential for people using wheelchairs and elderly people with motor disabilities who already are, or want to become active geoturists. Benefit of creating of this type of geotourist paths is the expansion of the tourist offer and the development of services in the Podhale region, with particular emphasis on the people with physical disabilities.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Agnieszka Ciurej, Pedagogical University of Krakow

Agnieszka Ciurej, PhD, Pedagogical University of Krakow, Faculty of Geography and Biology, Institute of Geography, Department of Geology. The field of research includes: (1) geological sciences (micropaleontology, sedimentology and paleoceanography), (2) geotourist characteristics of selected areas, (3) rock materials for practical application of rocks in buildings and urban spaces.

Anna Chrobak, Pedagogical University of Krakow

Anna Chrobak, PhD, Pedagogical University of Krakow, Faculty of Geography and Biology, Institute of Geography, Department of Geology. Her research is conducted in the following fields: (1) physical geography, especially geomorphology (mass processes – landslides), (2) geodiversity analysis of selected areas in Europe, (3) geotourism – inventory and quantitative assessment of geosites and (4) (geo)tourists’ preferences.

Anna Wolska, Pedagogical University of Krakow

Anna Wolska, professor, Pedagogical University of Krakow, Faculty of Geography and Biology, Institute of Geography, Department of Geology. Her research is conducted in the following fields: (1) geological sciences (petrology, mineralogy and geochemistry), (2) geotourist characteristics of selected areas, (3) practical application of rocks in buildings and urban spaces.

Szymon Kowalik, Pedagogical University of Krakow

Szymon Kowalik, MSc, Pedagogical University of Krakow, Faculty of Geography and Biology, Institute of Geography, Department of Geology. His research is conducted in the following fields: (1) geological sciences (micropaleontology, sedimentology and paleoceanography), (2) geotourist characteristics of selected areas, (3) rock materials for practical application of rocks in buildings and urban spaces, (4) techniques of microfossil preparation.

References

Alexandrowicz, Z., Kućmierz, A., Urban, J., Otęska-Budzyn, J. (1992). Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Państwowego Instytutu Geologicznego.

Bac-Moszaszwili, M., Jurewicz, E. (2010). Wycieczki geologiczne w Tatry. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy.

Barczyk, G. (2013). Systemy wywierzyskowe w tatrzańskim środowisku przyrodniczym. In: J. Pociask-Karteczka (ed.). Z badań hydrologicznych w Tatrach. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 71–76.

Bezák, V., Maglay, J., Polák, M., Kohút, M., Gross, P., Piotrowska, K., Iwanow, A., Gaździcka, E., Raczkowski, W. (2011). Geologicko-náučná mapa Tatier. 1:50 000. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Chrobak, A. (2016). Valorisation and categorisation of the geosites in the Podtatrze area (Southern Poland). Geotourism (Geoturystyka), 46–47(3–4), 3–26.

Chrobak, A., Ciurej, A., Wolska, A., Kowalik, S. (2018). Geotouristic values of the Chochołowska Valley (Tatra Mountains, Poland) and their availablites for people with physical disabilities. Geotourism (Geoturystyka), 52–53(1‒2). doi: 10.7494/geotour.2018.52-53.3

Ciurej, A., Chrobak, A., Wolska, A., Kowalik, S. (2018). Walory geoturystyczne Doliny Chochołowskiej udostępnione dla osób niepełnosprawnych ruchowo. In: Z. Zioło, M. Płaziak (eds.). Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług”. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

De Bastion, R. (1994). The private sector – threat or opportunity? In: D. O’Halloran, C. Green, M. Harley, M. Stanley, J. Knill (eds.). Geological and Landscape Conservation. London: The Geological Society, 391–395.

Dmytrowski, P., Kicińska, A. (2011). Waloryzacja geoturystyczna obiektów przyrody nieożywionej i jej znaczenie w perspektywie rozwoju geoparków. Problemy Ekologii Krajobrazu, 29, 11–20.

Fassoulas, C., Mouriki, D., Dimitriou-Nikolakis, P., Iliopoulos, G. (2012). Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management. Geoheritage, 4(3), 177–193.

Gaździcki, A., Michalík, J. (1980). Uppermost Triassic sequences of the Choč nappe (Hronic) in the West Carpathians of Slovakia and Poland. Acta Geologica Polonica, 30(1), 61–75.

Hose, T.A. (1995). Selling the story of Britain’s stone. Environ Interpretation, 10(2), 16–17.

Jenkins, J.M. (1992). Fossiekers and rockhounds in northern New South Wales. In: B. Weiler, C.M. Hall (eds.). Special interest tourism, 129–140.

Jurewicz, E. (2005). Geodynamic evolution of the Tatra Mts. and the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians): problems and comments. Acta Geologica Polonica, 55(3), 295–338.

Knapik, R., Migoń, P. (2011). Georóżnorodność i geoturystyczne atrakcje Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny. Jelenia Góra: Agencja Wydawnicza „ARGI”.

Kołodziejczyk, K. (2013). Szlaki turystyczne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – doświadczenia polskie i czeskie, próba stworzenia wzorca. In: R. Wiluś, J. Wojciechowska (eds.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni, Warsztaty z Geografii Turyzmu. Tom 3. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 287–306.

Kosut, Ł. (2012). Tatry dla wszystkich. Tatry, (2)40, 56–59.

Kotański, Z. (1971). Przewodnik geologiczny po Tatrach. Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1–280.

Koźma, J. (2008). Opracowanie zasad identyfikacji i waloryzacji geotopów dla potrzeb sporządzania dokumentacji projektowych geoparków w Polsce z zastosowaniem systemów GPS i GIS. Warszawa, Wrocław: Archiwum Państwowego Instytutu Geologicznego.

Lukniš, M. (1973). Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia. Bratislava: Slovenská Akademia Vied.

Martini, G. (1994). The protection of geological heritage and economic developement: the saga of the Digne ammonite slab in Japan. In: D. O’Halloran, C. Green, M. Harley, M. Stanley, J. Knill (eds.). Geological and Landscape Conservation. London: The Geological Society, 383–386.

Mucivuna, V.C., da Glória Motta Garcia, M. (2018). Edcational and tourism use of easy-access viewpoints: a study in the Itatiaia National Park, Brazil. VIII GeoSciEd 2018 – 8th Quadrennial Conference of the International Geoscience Education Organisation (IGEO) – Geosciences for Everyone, 202–207.

Myga-Piątek, U. (2011). Genius loci Podhala i Tatr. Rola w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 259–277.

Newsome, D., Dowling, R.K. (2010). Geotourism. The tourism of Geology and Landscape. Oxford: Goodfellow Publishers Limited.

O’Connell, J.T. (2017). How to Plan a Grand Canyon Vacation for the Handicapped. Retrieved from https://traveltips.usatoday.com/plan-grand-canyon-vacation-handicapped-15309.html

Panizza, V., Mennella, M. (2007). Assessing geomorphosites used for rock climbing. The example of Monteleone Rocca Doria (Sardinia, Italy). Geographica Helvetica, 62(3), 181–191.

Passendorfer, E. (1971). Jak powstały Tatry. Warszawa: Wydawnictwo Geologiczne.

Pereira, P., Pereira, D. (2010). Methodological guidelines for geomorphosite assessment. Géomorphologie: Relief, Processus, Environnement, 2, 215–222.

Piotrowska, K. (2015). Budowa geologiczna Tatr w nawiązaniu do nowej Szczegółowej Mapy Geologicznej Tatr w skali 1:10 000 (SMGT). In: A. Chrobak, A. Kotarba (eds.). Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Nauki o Ziemi. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 109–114.

Reynard, E., Coratza, P., Giusti, C. (2011). Geomorphosites and Geotourism. Geoheritage, 3(3), 129–130.

Reynard, E., Fontana, G., Kozlik, L., Scapozza, C. (2007). A method for assessing “scientific” and “additional values” of geomorphosites. Geographica Helvetica, 62(3), 148–158.

Rybár, P. (2010). Assessment of attractiveness (value) of geotouristic objects. Acta Geoturistica, 1(2), 13–21.

Seekins, T., Clay, J., Ravesloot, C. (1994). A descriptive study of secondary conditions reported by a population of adults with physical disabilities served by three independent living centers in a rural state. Journal of Rehabilitation, 60(2), 47–51.

Serrano, E., González-Trueba, J.J. (2005). Assessment of geomorphosites in natural protected areas: the Picos de Europa National Park (Spain). Géomorphologie: Relief, Processus, Environnement, 3, 197–208.

Słomka, T., Kicińska-Świderska, A. (2004). Geoturystyka – podstawowe pojęcia. Geoturystyka, 1(1), 5–7.

Solon, J., Borzyszkowski, J. et al. (2018). Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91(2), 143–170.

Štrba, L., Rybár, P. et al. (2014). Geosite assessments: comparison of methods and results. Current Issues in Tourism, 18(5), 496–510.

Uchman, A. (2004). Tatry, ich skały osadowe i badania sedymentologiczne. In: M. Kędzierski, S. Leszczyński, A. Uchman (eds.). Geologia Tatr: Ponadregionalny kontekst sedymentologiczny. Polska Konferencja Sedymentologiczna, Zakopane, 21–24.06.2004 r. Kraków: Polskie Towarzystwo Geologiczne, 5–15.

Uchman, A., Chowaniec, J. (2009). Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk termalnych na Podhalu. LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska, 27–30 września 2009 r. Warszawa: Wydawnictwo Państwowego Instytutu Geologicznego.

Warszyńska, J. (1970). Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (zarys metody). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne, 27, 103–114.

Wykrzykowski, J. (2010). Potencjał turystyczny w ujęciu geograficznym. Potencjał turystyczny zagadnienia przestrzenne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590, 33–42.

Downloads

Published

2019-09-30

How to Cite

Ciurej, A., Chrobak, A. ., Wolska, A., & Kowalik, S. (2019). Valorization of Geosites in Western Tatra Mountains (Chochołowska Valley) with Focus on Tourist Activity of People with Physical Disabilities. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(3), 148–158. https://doi.org/10.24917/20801653.333.10