The role of special economic zones in shaping the spatial structure of industry in Poland

Authors

  • Maciej Smętkowski Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.10.17

Keywords:

SSE, przemysł, struktura

Abstract

The aim of this article is to present the role of special economic zones (SEZ) in shaping the spatial structure of industry in Poland. The author, in the first part of the article, analyses the evolution of the special economic zones instrument from the foundation of the first zone in Mielec in 1995 to the end of 2005. Then the article focuses on structural and spatial effects of SEZ-es. These provide the background for the analysis of changes in an spatial structure of industry in Poland as well as allow making an attempt to answer the question: what was the role of special economic zones in this field. The contain conclusions evaluation of special economic zones effectiveness as an instrument of industrial and regional policy. The study, to some extent, is a continuation of SEZ-es assessment carried out in the end of 1990s (see Krynska 2000).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bazydło A., Smętkowski M., 2000, Specjalne strefy ekonomiczne – światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] E. Kryńska (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne – zamierzenia i efekty, Warszawa.

Bazydło A., Smętkowski M., Wieloński A., 2001, Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych a przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki wolnorynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Lublin.

Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Kraków.

Gierańczyk W., Stańczyk A., 2001, Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki wolnorynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Lublin.

Gorzelak G., 2006, Poland’s regional Policy and disparities in the Polish space, „Kwartalnik Studia Regionalne i Lokalne” – wydanie specjalne, Warszawa.

Kawalec W., 1970, Wybrane problemy struktury przestrzennej przemysłu (na podstawie materiałów spisu przemysłowego 1965 r.), Biuletyn KPZK PAN nr 56, Warszawa.

Kostrubiec B., 1977, Metody badania koncentracji przestrzennej, [w:] Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele w geografii, Warszawa.

Kozak M., Smętkowski M., 2006, Special zoom: spatial and structural evolutions in Central-Eastern Europe during the transitional period, [w:] ESPON project 3.4.2 Territorial impacts of EU economic policies and location of economic activities’, Final Report October 2006, Vol. 2.

Kryńska E. (red.), 2000, Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne – zamierzenia i efekty, Warszawa.

Leszczycki S., Grzeszczak J., Kukliński A., Zajda Z., 1964, Z badań nad problematyką przestrzenną przemysłu Polski, Biuletyn KPZK PAN nr 32, Warszawa.

Ministerstwo Gospodarki, 2006, Specjalne strefy ekonomiczne stan na dzień 31 grudnia 2005 r., http://

www.mg.gov.pl.

Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań.

UOKiK, 2006, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 r., http://www.uokik.gov.pl

Zioło Z., Makieła Z. (red.), 2003, Kształtowanie się struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 7, Warszawa–Kraków.

Published

2008-01-01

How to Cite

Smętkowski, M. (2008). The role of special economic zones in shaping the spatial structure of industry in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 10, 204–216. https://doi.org/10.24917/20801653.10.17