Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych. a przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski

Authors

  • Agnieszka Bazydło
  • Maciej Smętkowski Uniwersytet Warszawski
  • Andrzej Wieloński Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.3.12

Keywords:

inwestycje, SSE, przekształcenia, przemysł, Polska

Abstract

Zapoczątkowanej w Polsce w 1990 roku transformacji systemu gospodarczego, obejmującej przekształcenia instytucjonalno - ekonomiczne i restrukturyzację gospodarki, towarzyszyło głębokie załamanie produkcji przemysłowej. Spadek siły nabywczej społeczeństwa, zmniejszenie zapotrzebowania na dobra inwestycyjne, konkurencja wyrobów pochodzących z importu oraz rozwiązanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, co w efekcie doprowadziło do utraty tradycyjnych rynków zbytu i zerwania więzi kooperacyjnych, znacznie utrudniły proces przystosowywania się polskiego przemysłu do nowych warunków ekonomicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bazydło, A., Smętkowski, M. (2000) Specjalne strefy ekonomiczne- światowe zróżnicowanie instrumentu [w:] K.ryńska, E. Polskie specjalne strefy ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

GUS, ( 1999), Rocznik Statystyczny, Warszawa

GUS, (1999), Rocznik Statystyczny Przemysłu, Warszawa

Karpiński, A., Pajestka, J., Perczyński, A. (1994) Polityka przemysłowa a procesy dostosowawcze do Wspólnoty Europejskiej [w:] Rola polityki państwa w procesach dostosowawczych do Wspólnoty Europejskiej, ELIPSA, Warszawa

Korenik, S. (1998) Uwarunkowania ekonomiczne tworzenia specjalnych stref ekonomicznych [w:] Obrębalski M., Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław

Kryńska, E. (red.), (2000) Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Ministerstwo Gospodarki (l 997) Koncepcja tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Warszawa

Ministerstwo Gospodarki (1998) Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Warszawa

Ministerstwo Gospodarki (1999) Koncepcja średniookresowego rozwoju gospodarczego kraju do 2002 roku, Warszawa

Mokrzyc, M. (1998) Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Gospodarka Narodowa nr 8-9

Owczarski, M. 1997, "Specjalne strefy ekonomiczne - zagadnienia praktyczne", Inwestia Sp. z o.o., Katowice

Published

2002-01-01

How to Cite

Bazydło, A., Smętkowski, M., & Wieloński, A. (2002). Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych. a przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 3, 135–148. https://doi.org/10.24917/20801653.3.12

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>