Local impacts of large greenfield investments: the example of the Volkswagen car production plant in Września, Poland

Authors

  • Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of Socio­‑Economic Geography and Spatial Management, Department of Economic Geography

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.342.3

Keywords:

corporate social responsibility, greenfield investments, investment effects, local development, multiplier effects, new car sales

Abstract

Large investments can have significant impacts on local development, as illustrated by the concepts
of the multiplier effect and corporate social responsibility. The subject in this paper is the Volkswagen -Crafter car production plant opened in 2016 in Białężyce near Września (Wielkopolskie Voivodeship in Poland), one of the largest greenfield investments in western Poland since 1990. On the basis of the data obtained from company representatives and local governments, the numerous benefits for local residents and the natural environment resulting from the investment and actions undertaken at Volkswagen have been described. Questionnaires among residents have shown that the main benefits of the plant are the creation of new jobs, new municipal and infrastructure investments, an increase in Września’s prestige, an increase in service sector activity as well as housing for new inhabitants and start-up companies cooperating with Volkswagen. The recognition and reliability of Volkswagen as an employer and large enterprise (along with other factors, e.g. discounts on cars for employees) influence the above -average sales of Volkswagen in Września Poviat.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

, Adam Mickiewicz University in Poznań, Institute of Socio­‑Economic Geography and Spatial Management, Department of Economic Geography

Wojciech Dyba, PhD Eng, Adam Mickiewicz University in Poznań. Assistant professor in the Institute of Socio­‑Economic Geography and Spatial Management. He held scholarships of Adam Mickiewicz Foundation and Foundation for Polish Science. He was a fellow at the University of Padua and at the University of Tübingen. His main research interests include economic geography (clusters, location of economic activity, innovativeness, globalisation) as well as regional and local development (development strategies, spatial development plans).

References

Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Bernatt, M. (2009). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Brezdeń, P. (2004). Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalnej i lokalnej przestrzeni gospodarczej w województwie dolnośląskim. Biuletyn KPZK PAN, 211, 499–518.

Brezdeń, P. (2016). Wybrane aspekty wpływu kapitału zagranicznego na gospodarkę Dolnego Śląska – ujęcie przestrzenne. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 30(2), 55–71.

Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw: aspekty ekonomiczno ‑przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Caroll, A.B., Shabana, K.M. (2010). The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice. International Journal of Management Reviews, 12(1), 85–105.

Chi -Shiun, L., Chih -Jen, C., Chin -Fang, Y., Da -Chang, P. (2010). The effects of corporate social responsibility on brand performance: The mediating effect of industrial brand equity and corporate reputation. Journal of Business Ethics, 95(3), 457–469.

Cieślik, A. (2005). Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Cieślik, A. (2007). Czynniki lokalizacji spółek z udziałem handlu zagranicznego w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3, 25–48.

Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Domański, B. (2004). Local and regional embeddedness of foreign industrial investors in Poland. In M. Paszkowski (Ed.) Effectiveness, geographical space, quality of life. Prace Geograficzne, 114. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 37–54.

Domański, B., Gwosdz, K. (2010). Multiplier effects in local and regional development. Quaestiones Geographicae, 29(2), 27–38.

Domański, B., Gwosdz, K., Huculak, M., Wiedermann, K. (2005). Oddziaływanie SSE Euro -Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe. In Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995–2005. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, ARP o. Mielec.

Dyba, W. (2013). Wpływ dużych przedsiębiorstw na rozwój regionalny na przykładzie województwa wielkopolskiego. Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 21, 21–39.

Dziemianowicz, W. (1997). Kapitał zagraniczny a rozwój lokalny i regionalny w Polsce, 20. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.

Dziemianowicz, W., Łukomska, J., Ambroziak, A.A. (2019). Location factors in foreign direct investment at the local level: the case of Poland. Regional Studies, 53(8), 1183–1192.

El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C.C., Mishra, D.R. (2011). Does corporate social responsibility effect the cost of capital? Journal of Banking and Finance, 35(9), 2388–2406.

Fijałkowski, P. (2016, 24 October). Fabryka Volkswagena pod Wrześnią otwarta. Gazeta Wyborcza.

Godlewska -Majkowska, H. (2013). Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej. Warszawa: SGH (WSE).

Jarczewski, W. (2012). Pozyskiwanie inwestorów do gmin. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Kaczyńska, M. (2014, 21 October). Wrzesińska strefa aktywności gospodarczej wciąż z terenami. Głos Wielkopolski.

Kilar, W. (2018). Corporations as an Object of Research in Geography of Industry. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 32(4), 69–85.

Kudłak, R. (2018). Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Milewski, R., Kwiatkowski, E. (2005). Podstawy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rachwał, T. (2018). Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Geography of Industry. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 32(4), 86–109.

Rachwał, T., Wiedermann, K. (2008). Multiplier effects in regional development: the case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland). Quaestiones Geographicae, 27B/1, 68–80.

Reinhardt, F.L. (2005). Environmental protection and the social responsibility of firms. Perspectives from the business literature. In B.L. Hay, R.N. Stavins, R.H.K. Vietor (Eds.) Environmental protection and the social responsibility of firms. Perspectives from law, economics and business, 151–183. Washington D.C.: Resources for the Future.

Stachowiak, K. (2007). Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Stachowiak, K. (2011). Rola koncepcji zakorzenienia w geograficznych badaniach nad globalizacją. In Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Vol. 5, 83–99.

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Stryjakiewicz, T. (2004). Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Styl jazdy polskich kierowców. Komunikat z badań nr 86/2017 (2017). Warszawa: CBOS.

Śleszyński, P. (2018). Research Topics of Geography of Enterprise and Decision -Control Functionsin Poland against Global Trends. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 32(4), 22–47.

Tobolska, A. (2010). Miejsce inwestora zagranicznego w przestrzeni lokalnej i regionalnej na przykładzie Sweedwood w Chlastawie. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Tobolska, A. (2017). Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich oddziaływania w przestrzeni lokalnej i regionalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Tobolska, A. (2018). Strategies of International Companies as a Research Problem of Geography of Enterprise. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 32(4), 48–68.

Wdowicka, M. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Wiedermann, K. (2008). Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno -gospodarcze. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 11, 98–106.

Wojtyra, B. (2019). Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej. In B. Wojtyra (Ed.), Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, 159–166. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Zielona Księga w sprawie koncepcji społecznej odpowiedzialności (2001). Komisja Europejska, Bruksela.

Zioło, Z. (2009). Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 12, 11–32.

Downloads

Published

2020-06-24

How to Cite

Wojciech. (2020). Local impacts of large greenfield investments: the example of the Volkswagen car production plant in Września, Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(2), 35–49. https://doi.org/10.24917/20801653.342.3