Vol. 36 No. 2 (2022): The impact of the pandemic on the transformation of industry and services

					View Vol. 36 No. 2 (2022): The impact of the pandemic on the transformation of industry and services

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 36 (2)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 36 (2)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2022

Published: 2022-06-29

Articles