Evaluation of the development and functional situation of ski stations - the example of the Polish Carpathian Mountains

Authors

  • Kinga Krzesiwo Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.353.16

Keywords:

development, methodology, Polish Carpathians, ski stations, ski tourism, tourist function

Abstract

The aim of this study is to present the evaluation of the development and functional situation of 19 ski stations located in the Polish Carpathians. To achieve the aim of the study, a comparative analysis of the transport capacity of ski lift devices and the number of beds in 2012 and 2020 in the studied ski stations was carried out, as well as the classification of these localities according to the length of tourists stay, the indicator determining the place of tourism in the functional structure of the locality, the indicator showing the reception capacity of the locality in the winter season and the indicator showing the place of ski tourism in the structure of tourist function of ski station. In the Polish Carpathians, there is a qualitative development of ski infrastructure. In 2012-2020, ski infrastructure developed the most in Szczyrk, Białka Tatrzańska, Krynica and Tylicz. The largest increase in the number of beds occurred in the ski stations located in the Podhale region, especially in Zakopane, Białka Tatrzańska and Bukowina Tatrzańska. Nine groups of ski stations were distinguished, differing in the level of equipment in the infrastructure for downhill skiing, the level of accommodation development, the time specificity of tourist traffic in the winter season and functional relations with tourist destinations located in their vicinity. Among them, the top places are taken by: Zakopane, Krynica, Szczyrk, Wisła, Białka Tatrzańska, and Bukowina Tatrzańska.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Kinga Krzesiwo, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

Kinga Krzesiwo, PhD, Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Studies. She received her MA and PhD in the field of socio-economic geography at the Institute of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian University in Krakow. The main sphere of the author’s research interests focuses on the issues of development and functioning of tourism in mountain areas, with particular emphasis on ski tourism. Her publications concern, among others, tourism attractiveness and competitiveness, development and functioning of tourist destinations in mountain areas in Poland, development of ski tourism in the light of the idea of sustainable development, methodology of tourism research, marketing aspects of tourism enterprises, customer service in tourism, safety on ski slopes and attitudes of Polish customers towards food wastage in restaurants.

References

Baretje, R., Defert, P. (1972). Aspects economiques du tourisme. Paris: Éditions Berger-Levrault.

Cernaianu, S., Sobry, C. (2021). The development of ski areas in Romania. What environmental, political, and economic logic? Sustainability, 13(1), 274. doi: https://doi.org/10.3390/su13010274.

Damm, A., Gruell, W., Landgren, O., Prettenthaler, F. (2017). Impact of +2°C global warming on winter tourism demand in Europe. Climate Services, 7, 31–46. doi: https://doi.org/10.1016/j.cliser.2016.07.003.

Faracik, R., Kurek, W., Mika, M., Pawlusiński, R. (2009). Turystyka w Karpatach Polskich w świetle współczesnych kierunków rozwoju. W: B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i przestrzeń. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 77–97.

Faracik, R., Pawlusiński, R. (2007). Usługi i zagospodarowanie turystyczne. W: W. Kurek (red.), Turystyka. Warszawa: PWN, 142–195.

Fischbach, J. (1989). Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania. Turyzm, 5, 7–26.

Franczak, P. (2018). Częstość występowania i grubość pokrywy śnieżnej u podnóży masywu Babiej Góry w sezonach zimowych 1960/61–2014/15. Leśne Prace Badawcze, 79(2), 125138. doi: https://doi.org/10.2478/frp-2018-0014.

Groch, J., Kurek, W., Warszyńska, J. (2000). Tourist regions in the Polish Carpathians. Kraków: Universitas.

Hamkało, M., Kudła, N. (2011). Karpaty Ukraińskie jako region turystyczny – uwarunkowania i możliwości rozwoju. Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 125, 63–75.

Havrlant, J. (2011). Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym „Beskidy”. Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 125, 77–93.

Hudson, S., Ritchie, B., Timur, S. (2004). Measuring destination competitiveness. An empirical study of Canadian ski resorts. Tourism and Hospitality Planning & Development, 1(1), 79–94. doi: https://doi.org/10.1080/1479053042000187810.

Kowalczyk, A. (2000). Geografia turyzmu. Warszawa: PWN.

Kowalczyk, A. (2001). Geografia hotelarstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Krzesiwo, K. (2013). Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w Karpatach Polskich. Rozprawa doktorska (maszynopis). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krzesiwo, K. (2014). Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krzesiwo, K. (2016). Społeczne i gospodarcze aspekty rozwoju turystyki narciarskiej. Przedsiębiorczość–Edukacja, 12, 233–244.

Krzesiwo, K., Mika, M. (2011). Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności – studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej. Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 125, 95–110.

Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Madziková, A., Klamár, R., Rosič, M., Kaňuk, J. (2011). Główne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Słowackiej. Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 125, 111–128.

Matczak, A. (1989). Problemy badania funkcji turystycznej miast. Turyzm, 5, 27–39.

Mika, M. (2004). Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mika, M. (2014). Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Płocka, J. (2002). Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego. Cz. 1. Toruń: Biblioteka CKU, Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Pons, M., Johnson, P., Rosas, M., Jover, E. (2014). A georeferenced agent-based model to analyze the climate change impacts on ski tourism at a regional scale. International Journal of Geographical Information Science, 28(12), 2474–2494. doi: https://doi.org/10.1080/13658816.2014.933481.

Potocki, J. (2014). Zagospodarowanie turystyczne Sudetów. W: A. Marek, I.J. Olszak (red.), Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka. Wrocław: Wydawnictwo Silesia,

–426.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich (Dz.U. 2012 poz. 102).

Scott, D., Steiger, R., Knowles, N., Fang, Y. (2020). Regional ski tourism risk to climate change. An intercomparison of Eastern Canada and US Northeast markets. Journal of Sustainable Tourism, 28(4), 568–586. doi: https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1684932.

Steiger, R. (2012). Scenarios for skiing tourism in Austria. Integrating demographics with an analysis of climate change. Journal of Sustainable Tourism, 20(6), 867–882. doi: https://doi.org/10.1080/09669582.2012.680464.

Steiger, R., Scott, D. (2020). Ski tourism in a warmer world. Increased adaptation and regional economic impact in Austria. Tourism Management, 77, 104032. doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104032.

Steiger, R., Scott, D., Abegg, B., Pons, M., Aall, C. (2019). A critical review of climate change risk for ski tourism. Current Issues in Tourism, 22(11), 1343–1379. doi: https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1410110.

Thimm, T., Bild, C., Kalff, M. (2019). Climate change in low mountain ranges: Opportunities in sustainable Black Forest tourism. European Journal of Tourism Research, 23, 63–70. doi: https://ejtr.vumk.eu/index.php/about/article/view/389.

Urban, G., Richterová, D. (2010). Warunki śniegowe a uprawianie narciarstwa w Sudetach Zachodnich na polsko-czeskim pograniczu. Wiadomości Meteorologii, Hydrologii, Gospodarki

Wodnej, 4(1–4), 3–28.

Vanat, L. (2020). 2020 International Report on Snow & Mountain Tourism. Overview of the key industry figures for ski resorts. Pozyskano z https://www.vanat.ch/RM-world-report-2020.pdf (dostęp 16.03.2021).

Warszyńska, J. (1985). Funkcja turystyczna Karpat Polskich. Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 18, 79–104.

Warszyńska, J., Jackowski, A. (1979). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: PWN.

Witting, M., Schmude, J. (2019). Impacts of climate and demographic change on future skier demand and its economic consequences – Evidence from a ski resort in the German Alps. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 26, 50–60. doi: https://doi.org/10.1016/j.jort.2019.03.002.

Published

2021-09-30

How to Cite

Krzesiwo, K. . (2021). Evaluation of the development and functional situation of ski stations - the example of the Polish Carpathian Mountains. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(3), 259–276. https://doi.org/10.24917/20801653.353.16