Vol. 37 No. 3 (2023): Transformation of industrial and service spaces

					View Vol. 37 No. 3 (2023): Transformation of industrial and service spaces

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 37 (3)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 37 (3)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Kraków 2023

Published: 2023-09-28