Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw

Authors

  • Stanisław Misztal PAN, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.5.1

Keywords:

transformacja, przemysł, Polska

Abstract

Opracowanie zawiera podsumowanie badań prowadzonych przez autora w IGiPZPAN w ramach tematu A.2.5. “Przestrzenne aspekty transformacji przemysłu w Polsce wdekadzie lat 1988-1998”. Główną uwagę skupiono w badaniach na analizie przekształceńwłasnościowych działalności przemysłowej w skali krajowej i w poszczególnych województwach,a zwłaszcza procesu prywatyzacji, ponieważ efekty tego procesu warunkujątransformację pozostałych rodzajów struktury przemysłu. Bez prywatyzacji większościdziałalności przemysłowej powrót do gospodarki rynkowej byłby niemożliwy. Należy podkreślić,że gospodarka rynkowa okazała się w praktyce XX w. bardziej efektywna ekonomicznieniż funkcjonująca do 1989 r. w byłym ZSRR i krajach Europy Środkowo-Wschodniej niewydolna i silnie zbiurokratyzowana gospodarka nakazowo-rozdzielcza.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Biskup J., 1997, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na koniec 1995 r. (według danych GUS i NBP), [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa, s. 81–102

Domański B., 1999, Structure, regional distribution and selected effects of foreign direct investment in Polish manufacturing in the 1990, Wirtschafts-geogr. Studien, Wien, s. 71–88

Durka B. red., Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa, z lat 1990 i 1998

Lista 500 w r. 1998, “Rzeczpospolita” z 6 V 1999

Materiały PAIZ (Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych) z lat 1996–1998

Materiały Departamentu Pracy GUS z lat 1988–1991

Olesiński Z., Pac-Pomamacki R., 1998, Działalność dużych inwestorów zagranicznych w Polsce, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1998, s. 96–115

Pracujący w gospodarce narodowej, GUS, Warszawa, z lat 1995–1999

Ranking 500 największych polskich firm prywatnych sektora produkcji, “Home and Market” z maja 1999 r., s. 86–116

Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa, z lat 1989–1999

Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa, z lat 1989–1999

Roczniki Statystyczne województw, GUS, Warszawa, z lat 1989–1999

Slenczek M., 1997, Pochodzenie i wielkość inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1989–1996, “Czas. Geogr.” vol 68, nr 3–4, s. 373–382

Zagoździńska J., 1998, Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1993–1996 (wg danych GUS), [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1998, s. 63–95

Zatrudnienie w gospodarce narodowej z lat 1989–1999, GUS, Warszawa

Published

2003-01-01

How to Cite

Misztal, S. (2003). Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 5, 9–30. https://doi.org/10.24917/20801653.5.1