Vol. 5 (2003): Kształtowanie się struktur przemysłowych

					View Vol. 5 (2003): Kształtowanie się struktur przemysłowych

Kształtowanie się struktur przemysłowych

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa geograficznego i Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Warszawa - Kraków 2003

Note: The primary version of the journal is printed version.

Published: 2003-01-01