Vol. 1 (2000): Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej

					View Vol. 1 (2000): Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej

Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie,

Warszawa-Kraków 2000

Note: The primary version of the journal is printed version.

Published: 2000-01-01

Articles