Miejsce przemysłu w strukturze funkcjonalnej małych miast regionu krakowskiego

Authors

  • Agnieszka Kwiatek-Sołtys Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.1.8

Keywords:

przemysł, struktura, funkcje, małe, miasta, krakowskie

Abstract

Miejsce przemysłu w strukturze funkcjonalnej małych miast ulega w ostatnich latach znacznym przeobrażeniom. Zmiany te przebiegają generalnie w dwóch kierunkach. Z jednej strony obserwuje się ożywienie prywatnej działalności gospodarczej, również i produkcyjnej, m.in. zaobserwowano wzrost liczby funkcjonujących przemysłowych podmiotów gospodarczych, szczególnie w miastach, które dotąd nie miały charakteru przemysłowego, a funkcja przemysłowa nie była w nich nawet subdominantą (np. w Skale, Proszowicach, Nowym Wiśniczu czy Radomyślu Wielkim). Z drugiej zaś strony widoczne jest znaczne zmniejszenie w latach 1988-97 liczby dużych, przeważnie państwowych przedsiębiorstw. Wiele z nich już zaprzestało działalności, niektóre zmieniły formę własności i rozpadły się na szereg mniejszych spółek, nie zawsze ze sobą współpracujących, a niektóre jedynie poważnie zredukowały zatrudnienie (np. Sp. Metalowców Przyszłość w Świątnikach Górnych - z 700 osób do 200, Zakład Produkcji Betonu w Krzeszowicach - z 400 w latach 80. do około 100 obecnie). Jest to zjawisko powszechne w Polsce, na co wskazują m.in. nowsze badania ośrodka toruńskiego (Maik i in. 1997) i poznańskiego (Tobolska 1996).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Maik W., Sokołowski D., Jaroszewska-Brudnicka R., Brudnicki R., 1997, Przekształcenia miast województwa włocławskiego w okresie transformacji systemowej, pod red. W. Maika i D. Sokołowskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 57–77.

Rajman J., 1983, Funkcje miast karpackich, Folia Geographica ser. Geographica-Oeconomica, vol. XV, s. 39–50.

Tobolska A., 1996, Kierunki przemian w strukturze przemysłu województwa poznańskiego w okresie kształtowania się gospodarki rynkowej. Materiały 45 Zjazdu PTG, Słupsk, s. 294–297.

Zioło Z., 1994, Zmiany otoczenia przedsiębiorstw państwowych w nowych warunkach gospodarowania, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, pod red. Z. Zioło, Kraków–Warszawa, s. 13–21.

Published

2000-01-01

How to Cite

Kwiatek-Sołtys, A. (2000). Miejsce przemysłu w strukturze funkcjonalnej małych miast regionu krakowskiego. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 1, 89–95. https://doi.org/10.24917/20801653.1.8