The Role of Industry in Satellite Towns of Polish and French Metropolitan Areas – Case Study of Myślenice and Issoire

Authors

  • Agnieszka Kwiatek-Sołtys Pedagogical University of Cracow Department of Socio-Economic Geography Institute of Geography
  • Krzysztof Wiedermann Pedagogical University of Cracow Department of Socio-Economic Geography Institute of Geography
  • Helene Mainet Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France CERAMAC (Centre for Research on Massif Central, Mountains and Fragile Territories) Maison des Sciences de l’Homme (House of Human Sciences)
  • Jean-Charles Edouard Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France CERAMAC (Centre for Research on Massif Central, Mountains and Fragile Territories) Maison des Sciences de l’Homme (House of Human Sciences)

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.25.11

Keywords:

economic zones, industrial parks, metropolitan areas, satellite towns, small towns

Abstract

The emerging problem of changing and shrinking economic base of many small towns causes necessity of searching for new paths of development for them. Former central service functions existing in many small towns are largely washed out to larger cities as a result of the present metropolisation processes. The question arises to what extent these towns are or may be attractive for the development of production functions.The aim of the paper is to show the role of industry for the development of small towns in Małopolska in Poland and Auvergne in France on the case studies of Myślenice and Issoire.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Agnieszka Kwiatek-Sołtys, Pedagogical University of Cracow Department of Socio-Economic Geography Institute of Geography

Agnieszka Kwiatek-Sołtys, graduated with MA degree and Ph.D. in Geography. Since 1993 she is working at the Institute of Geography of the Pedagogical University of Cracow, lecturing on the geography of settlement, urban geography and urban tourism. She is the author of the book Small Towns of Małopolska Province in Transition. Her research interests concentrate on issues related to the functioning of small towns, the place and role of small towns in the urban settlement system, the demography changes and the quality of life of small towns as well as the development issues of small district towns and also spa towns. Her very recent works deal with the problem of land use and the ownership structure of land in small towns.

Krzysztof Wiedermann, Pedagogical University of Cracow Department of Socio-Economic Geography Institute of Geography

Krzysztof Wiedermann, Associate professor in the Department of Socio-Economic Geography at the Pedagogical University of Krakow since 2007. His research interests focus on the issues of local and regional development, urban and regional economics, urban restructuring and industrial districts withparticular emphasis on relocation of industry and services, foreign direct investment and instruments in support of economic development – the special economic zones, industrial parks.

Helene Mainet, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France CERAMAC (Centre for Research on Massif Central, Mountains and Fragile Territories) Maison des Sciences de l’Homme (House of Human Sciences)

Helene Mainet, Associate Professor in Geography. Ph.D. in Geography in 2000 at Paris-10 Nanterre University. Her research is concentrated on small and medium-sized towns in Europe (especially in France and Poland) and in Africa (their role in urban–rural relationships). Important scientific interests and lectures are placed on urban geography, urban planning and development in non-metropolitan areas. Her most recent works deal with the issues of quality of life and sustainable development policies. She is responsible for a multidisciplinary French research program on attractiveness of intermediate towns.

Jean-Charles Edouard, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France CERAMAC (Centre for Research on Massif Central, Mountains and Fragile Territories) Maison des Sciences de l’Homme (House of Human Sciences)

Jean-Charles Edouard, Professor in Geography. Habilitation in 2007, Ph.D. in Geography in 1999 on the Urban Network in Northern Massif Central in France. His research aims at issues of small and medium-sized towns, urban geography, urban planning, development in non-metropolitan areas in France and Europe. He is responsible for MA’s in urban planning and management dedicated to small and medium-sized towns. His recent researches deal with the issues of attractiveness of intermediate towns and on criteria of evaluation (both quantitative and qualitative).

References

Albrecht, S. (2013). Rozwój systemu transportu w Małopolsce. In: Przestrzeń publiczna – od użyteczności do kreatywności. Małopolskie Studia Regionalne, 2–3(28–29)/2013, 123–128. Kraków: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Bilska-Wdowiarz, M. (2009). Nowoczesne strefy przemysłowe w strukturze małych miast i miejscowości w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym In: T. Marszał (ed.), Funkcja przemysłowa małych miast. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Domański, B. (2004). Local and regional embeddedness of foreign industrial investors in Poland. Prace Geograficzne, 114, 37–54.

Domański, B., Gwosdz, K., Huculak, M., Wiedermann, K. (2005). Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe. In: B. Domański, K. Gwosdz (eds.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995– 2005. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz ARP o. Mielec.

Domański, B., Gwosdz, K. (2010), Multiplier effects in local and regional development. Quaestiones Geographicae, 29(2), 27–38.

Edouard, J.C. (2010). Les petites villes du Massif central. In: L. Cailly, M. Vanier (eds.), La France, une géographie urbaine, collection U, A. Colin, 363, 165–168.

Jarczewski, W., Huculak, M. (eds.) (2011). Sukces polityki proinwestycyjnej. Niepołomice 1990–2010. Wnioski dla władz lokalnych. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Kwiatek-Sołtys, A. (2004). Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

Kwiatek-Sołtys, A. (2011). Bariers and factors of growth of small towns of Poland. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 19, 363–370.

Mainet, H., Delaforge, Q. (2011). Pratiques spatiales des ménages des villes intermédiaires: entre logiques de seuil et effets d’emboîtement. L’exemple du Sud de l’agglomération clermontoise (Issoire et Brioude). In: M. Giroud, H. Mainet, J.-C. Edouard (eds.), Les mobilités spatiales dans les villes intermédiaires. Territoires, pratiques, regulations. PUBP, collection CERAMAC, 29, 197–214.

Marszał, T. (ed.) (2009). Funkcja przemysłowa małych miast. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Rachwał, T., Wiedermann, K. (2008). Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland). Quaestiones Geographicae, 27(1), 67–80.

Rachwał, T. (2012a). Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast. In: Z. Makieła (ed.), Miasto innowacyjne. Wiedza – Przedsiębiorczość – Marketing. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CXLI, Warszawa, 135–152.

Rachwał, T. (2012b). Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych. In: M.J. Nowak, T. Skotarczak (eds.), Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, 195–218.

Rajman, J. (2000, 2001). Sieć osadnicza województwa małopolskiego w okresie transformacji społeczno- gospodarczej. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 31–32, 61–79.

Rajman, J. (2001). Zmienna rola przemysłu jako czynnika miastotwórczego. In: J. Rajman (ed.), Polska – Europa: gospodarka, przemysł. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 109–124.

Stryjakiewicz, T. (ed.) (2005). Impact of foreign investors on regional and local development: The case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. in Poznań. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Wiedermann, K. (2008). Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 98–106.

Więckowski, M., Michniak, D., Bednarek-Szczepańska, M., Chrenka, B., Ira, V., Komornicki, T., Rosik, P., Stępniak, M., Székely, V., Śleszyński, P., Świątek, D., Wiśniewski, R. (2013). Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. In: Przestrzeń publiczna – od użyteczności do kreatywności. Małopolskie Studia Regionalne, 2–3(28–29)/2013, 129–142. Kraków: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Downloads

Published

2014-01-16

How to Cite

Kwiatek-Sołtys, A., Wiedermann, K., Mainet, H., & Edouard, J.-C. (2014). The Role of Industry in Satellite Towns of Polish and French Metropolitan Areas – Case Study of Myślenice and Issoire. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 25, 194–211. https://doi.org/10.24917/20801653.25.11

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>