Vol. 20 (2012): The influence of innovativeness on enterprises development

					View Vol. 20 (2012): The influence of innovativeness on enterprises development

The influence of innovativeness on enterprises development

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii,

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2012

 

Published: 2012-01-01

Articles