The product innovation of production enterprises and consumer preferences

Authors

  • Anna Irena Szymańska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.20.10

Keywords:

innowacyjność, produkty, preferencje konsumentów

Abstract

Nowadays, the overriding aim of each enterprise is to satisfy consumers’ needs and to generate profits. Usually, companies realise these aims by having a wide-variety-of-products portfolio, and by using adequate marketing strategies or sale techniques. What is extremely important in this field is product innovation and adjusting the range of products to market needs.Innovation is especially important on the soft drinks market, which is the focus of the article. The typical feature of this market is fast moving of products, low production costs and a great variety of products accessible on the market. These factors cause that the soft drinks market is very demanding and competitive.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Anna Irena Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

References

Bogdaniecko J. (red.), 2004, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.

Grandstrand O., 1999, The Economics and Management of Intellectual Property. Towards Intellectual Capitalism, Edward Elgar, Cheltenham.

Griffin R.W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2004, Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa.

Hamel G., Prahalad C.K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.

Janasz W., Kozioł K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Kay J., 1996, Podstawy sukcesu firm, PWE, Warszawa.

Kotler Ph., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.

Pałucha K., Współczesne metody wspomagające zarządzanie produkcją, „Kwartalnik Naukowy

Organizacja i Zarządzanie”, 2/2008.

Porter M.E, 1990, The Competetive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd., London.

Porter M., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.

Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Simon H., 1999, Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wiszniewski W., 1999, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa.

Strony internetowe

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”, Packaging Polska, styczeń 2011, www.packaging-

polska.pl/pg/pl/rozne/opakowania_spozywcze/plynna_analiza_rynek_napojow.html

Rutkowski W., 2010 r. w przemyśle rozlewniczym wód w opakowaniach i napojów bezalkoholowych,

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”, www.plastech.pl/wiadomosci/artykul_

_5/2010-r-w-przemysle-rozlewniczym-wod-w-opakowaniach-i-napojow-bezalkoholowych

Sulejewicz A., Innowacje jako dziedzina gospodarowania, [w:] Określenie istoty pojęć: innowacji

i innowacyjności ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej

– podejście interdyscyplinarne, Krajowa Izba Gospodarcza, www.kig.pl/assets/upload/

Opracowania%20i%20analizy%20/Innowacyjnosc.pdf

www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_dzialalnosc_innowacyjna_2004-2006.pdf

Published

2012-01-01

How to Cite

Szymańska, A. I. (2012). The product innovation of production enterprises and consumer preferences. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 20, 147–161. https://doi.org/10.24917/20801653.20.10

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>