Vol. 36 No. 3 (2022): Selected issues of socio-economic and cultural changes of spatial systems

					View Vol. 36 No. 3 (2022): Selected issues of socio-economic and cultural changes of spatial systems

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 36 (3)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 36 (3)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2022

Published: 2022-09-28