Territorial identity, public space and the industrial heritage of the city: The example of plac Zwycięstwa (Victory Square) in Łódź (Poland)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.373.2

Keywords:

industrial heritage, Łódź, plac Zwycięstwa (Victory Square) in Łódź, cotton industry, public space, spatial identity, territorial identity

Abstract

The subject of the article is the issue of spatial (territorial) identity illustrated on the example of Plac Zwycięstwa (Victory Square) in Łódź as a public space related to the industrial heritage of this city. Territorial identity considered on the basis of humanistic geography takes into account the relationship between man and the space in which he lives and is a complex process based on the subjective identification of man with the surrounding space, its other users and its tangible and intangible heritage. A kind of public space in relation to which the issues of spatial identity are clearly visible can be a city square, especially related to the history of a city. An appropriate example is Plac Zwycięstwa in Łódź, strongly associated with the cotton industry, thanks to which the entire city developed dynamically in the 19th century. Using this example, the article identifies determinants of the identity of this space, determines the importance of industrial heritage in building territorial identity, and indicates the role of post-industrial objects in shaping the territorial identity of the inhabitants. The aim of the article was to answer the question whether Plac Zwycięstwa in Łódź, in the eyes of its users, is a source of territorial identity, an important point with which the inhabitants identify themselves and which evokes positive feelings in them. The following research methods and tools were used: literature query, questionnaire interview, inventory and direct observation in the field with photographic documentation. Empirical research was aimed at determining and assessing the current state of development of the examined public space, identifying and evaluating its current functions and significance, also in the context of comparing the current state with information about the history of the area obtained from the literature. Today's Plac Zwycięstwa in Łódź is characterized mainly by utilitarian significance, to a lesser extent interactive, and its former civic significance has disappeared. The axiological, symbolic and identity meaning of this space are currently less visible in the awareness of the local community, although Plac Zwycięstwa undoubtedly has such meanings due to its history and location related to the textile industry. The research results indicate that the long and rich history of Plac Zwycięstwa unfortunately does not have a significant impact on the creation of territorial identity, which results from the ignorance of the history of this place declared by the majority of respondents. According to the authors, entities shaping urban space, responsible for its development and building identity, should create a more friendly space, ensure its greater aesthetics and safety, and undertake information and promotion activities disseminating historical knowledge about this place. This would contribute to regaining its symbolic meaning and building an increasingly positive image and identity of Plac Zwycięstwa in the minds of Łódź residents and tourists.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Anita Kulawiak, Uniwersytet Łódzki

Anita Kulawiak, PhD in Earth Sciences in the field of socio‑ economic geography, graduate and then employee of the Department of Regional and Social Geography of the University of Lodz. Dr. Kulawiak is the author of publications in the field of entrepreneurship, regional and local development, and regional policy. Her research interests focus on several issues in social and regional geography, foremost among which is entrepreneurship in both its attributive sense as a human trait and in terms of process (establishing and running a business), spatial diversity, and the factors determining its distribution. Other interests include issues related to urban public space, market squares, and territorial identity. The author has published over 40 scientific articles.

Karolina Smętkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Karolina Smętkiewicz, PhD, Assistant Professor at the Department of Socio‑ Economic Geography at Pedagogical University of Krakow. The author’s scientific and research interests lie in the use of local resources for the economic development of towns and regions and their potential for stimulating social activity and entrepreneurship. The author deals mainly with the problems of socio‑ economic and functional‑ spatial change in polish cities (on post‑ industrial areas), in tourist cities, health resorts, and communes in Poland and Austria, as well as urban revitalisation and revitalisation of post‑ industrial areas.

References

Adamczewska, M. (2011). Czynniki kształtujące tożsamość terytorialną młodzieży licealnej województwa łódzkiego, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. E. Szkurłat. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Zakład Dydaktyki Geografii.

Adamczewska, M. (2015). The positive aspects of the natural environment in shaping the regional identity of young people. Environmental & Socio economic Studies, 3, 47–57.

Angiel, J., Szkurłat, E. (2019). Przedmowa. W: J. Angiel, E. Szkurłat (red.), Miejsce i przestrzeń. Edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym. Poznań–Warszawa: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 7–8.

Bierwiaczonek, K. (2016). Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bierwiaczonek, K. (2018). Miejskie przestrzenie publiczne i ich społeczne znaczenia – próba systematyzacji. Przegląd Socjologiczny, 67, 1, 25–48.

Bierwiaczonek, K. (2021). Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. Społeczne znaczenia i zjawiska zagrażające przestrzeni publicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 56, 45–60. Bierwiaczonek, K., Dymnicka, M., Kajdanek, K., Nawrocki, T. (2017). Miasto, przestrzeń, tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bierwiaczonek, K, Lewicka, B., Nawrocki, T. (2012). Rynki, Malle, Cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym. Katowice: Wydawnictwo NOMOS.

Bierwiaczonek, K., Nawrocki, T. (2017). Przestrzeń publiczna a tożsamość miejsca, miasta, mieszkańców. W: K. Bierwiaczonek, M. Dymnicka, K. Kajdanek, T. Nawrocki, Miasto, Przestrzeń, Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 49–79.

Borgiasz-Stepaniuk, M. (2020). Przestrzeń publiczna jako element tożsamości miasta (na przykładzie wybranych miast małopolski). Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracovienisis. Studia Geographica, 14, 160–176.

Boryczka, E.M., Zasina, J. (2017). Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta. W: A. Nowakowska, Z. Przygodzki, A. Rzeńca, (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo, Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 63–82.

Czernek, K. (2016). Dziedzictwo kulturowe i jego rola w kształtowaniu tożsamości miejsca oraz relacji wśród lokalnej społeczności. Turystyka Kulturowa, 6, 79–89.

Dymnicka, M. (2017). Tożsamości miejskie. W: K. Bierwiaczonek, M. Dymnicka, K. Kajdanek, T. Nawrocki, Miasto, Przestrzeń, Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 15–48.

Dymnicka, M. (2019). Tożsamość i przestrzeń. Wokół gdańskich retoryk tożsamościowych. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 20(4), 69–82.

Gaweł, D., Szafranek A. (2018). Place publiczne miast, jako przestrzeń stymulująca potrzeby człowieka, Budownictwo i Architektura, 17(3), 67–80. doi: https://doiorg/10.24358/Bud-Arch_18_173_05

Gierko, A. (2020). Poszukiwanie tożsamości miejsca, Zieleń miejska, t. 7–8. Poznań: Wydawnictwo ABRYS Sp. z. o.o., 32–34.

Grzyś, P. (2017). Wizerunek miasta, a jego tożsamość – współczesne zależności. Architectus, 2(50), 3–13.

Janas, K. (2013). Tożsamość terytorialna mieszkańców i wartościowanie przestrzeni Nowej Huty, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. B. Domańskiego. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Pozyskano z: https://ruj.uj.edu. pl/xmlui/bitstream/handle/item/29894/janas_tozsamosc_terytorialna_mieszkancow_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 1.10.2022).

Kobojek, G. (1998). Księży Młyn. Królestwo Scheiblerów. Łódź: Wydawnictwo Widzewska Oficyna Wydawnicza „ZORA”.

Konopski, M., Mazurek D. (2017). Tożsamość terytorialna jako zasób lokalny w powiatowych dokumentach strategicznych województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 46, 73–98.

Konopski, M., Wiśniewski R. (2019). Wpływ reformy administracyjnej na tożsamość terytorialną mieszkańców północno-wschodniej Polski. Przegląd Geograficzny, 91, 4, 609–630.

Kurpanik, M. (2010). Tożsamość i świadomość regionalna mieszkańców konurbacji rybnickiej. Studia Miejskie, 1, 273–278.

Łuczak, A. (2005). Istota tożsamości miasta. Samorząd Terytorialny, 10, 46–53.

Łuczak, K., Leśniak, A. (2021). Tożsamość miejsca w kontekście architektonicznym. Przestrzeń. Urbanistyka. Architektura, 1.

Madeja, M., Smętkiewicz, K. (2021). Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Madurowicz, M. (2007). Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Matykowski, R. (2017). Zbiorowości społeczno przestrzenne i ich związki z terytorium: formy i czynniki regionalizmu w Polsce. Poznań–Warszawa: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Michalska-Żyła, A., Brzeziński, K. (2018). Poziom i uwarunkowania identyfikacji mieszkańców z miastami poprzemysłowymi. Roczniki Nauk Społecznych, 10(46), 4, 125–145.

Mihaylov V., Runge, J. (2018). Potencjał aplikacyjny badań nad tożsamością terytorialną. Rozwój Regionalny i Polityka regionalna, 43, 53–70.

Nowak, M., Bernaciak, A. (2023). Tożsamość społeczno-przestrzenna miasta satelitarnego. Przykład Lubonia koło Poznania. Człowiek i Społeczeństwo, 55, 77–98.

Paleczny, T. (2008). Socjologia tożsamości. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Panzera, E. (2022). A New Framework for Definitions and Measures of Territorial Identity, Advances in Spatial Science. In: Cultural Heritage and Territorial Identity. Springer, 89–115.

Plac Zwycięstwa czy Lecha Kaczyńskiego? (2018). Portal Urzędu Miasta Łodzi. Pozyskano z: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/plac-zwyciestwa-czy-lecha-kaczynskiego-id22833/ (data dostępu: 1.10.2022).

Pollice, F. (2003). The role of territorial identity in local development processes. W: Proceedings of the Conference – The Cultural Turn in Geography, Landscape Construction and Cultural Identity. University of Trieste, 107–117.

Rykiel, Z. (1999). Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców. Prace Geograficzne, 170.

Rykiel, Z. (2010). Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze. W: Z. Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 17–31.

Rykiel, Z. (2016). Tożsamość terytorialna, nacjonalizm i kreacja tożsamości lokalnej. W: M. Wójcicka, M. Dziekanowska (red.), Współczesne kreacje tożsamości społeczno-kulturowych. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 9–20.

Stefański, K. (2016). Narodziny Miasta. Rozwój przestrzenny i architektura Łodzi do 1914 roku. Łódź: Wydawnictwo Kusiński.

Suliborski, A. (2011). Przemiana funkcji miejsca w historycznej dzielnicy przemysłowej Łodzi – Posiadłach wodno-fabrycznych. W: K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 161–183.

Szkurłat, E. (2002). Miejsca symboliczne w mieście jako obraz świadomości zbiorowej. W: E. Orłowska (red.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG.

Szkurłat, E. (2004). Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkurłat, E. (2006). Miasto w świadomości młodzieży. Stereotypowy obraz Łodzi. Kronika Miasta Łodzi, 1.

Szkurłat, E., Hibszer, A. (2019). W stronę ujęć humanistycznych w edukacji geograficznej. W: J. Angiel, E. Szkurłat (red.), Miejsce i przestrzeń. Edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym. Poznań–Warszawa: Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, 11–22.

Szmytkowska, M. (2009). Tożsamość miejsc i ludzi. Gdynia i Gdynianie. W: M. Gawron, H. Głogowska (red.), Tożsamość kulturowo cywilizacyjna Gdyni. Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo cywilizacyjnej. Gdynia: Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, 40–53.

Wawrzyńczuk, A. (2015). Pomnik Historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”. Pozyskano z: https://zabytek.pl/pl/obiekty/lodz-lodz-wielokulturowy-krajobraz-miasta-przemyslowego (data dostępu: 10.07.2023).

Wiśniewska, W. (2012). Krajobraz miejski. Odnowa i kreacja w procesie odnowy. Łódź: Wydawnictwo PŁ.

Wrana, J. (2011). Tożsamość miejsca jako kryterium w projektowaniu architektonicznym. Lublin: Politechnika Lubelska.

Published

2023-09-28

How to Cite

Kulawiak, A., & Smętkiewicz, K. (2023). Territorial identity, public space and the industrial heritage of the city: The example of plac Zwycięstwa (Victory Square) in Łódź (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 37(3), 29–53. https://doi.org/10.24917/20801653.373.2

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>