The influence of Krakow Technology Park on the development of Małopolska: an impact study

Authors

  • Janina Pach Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Politologii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.26.9

Keywords:

investments, region development, restructuring and modernization, special economic zone, state aid, technology park

Abstract

Cracow Technology Park with the status of a special economic zone is a unique combinationof the idea of a technology park and a special economic zone. This allows it to have an intergal impacton the development of Malopolska region in a multidimensional way:

- Economic, including business development, creation of new work places, growth of the economicpotential of the region due to broadly defined new investments,etc.

- Environmental, connected with environment protection and the implementation of modern environmentfriendly solutions,

- Infrastructural, including the development of areas such as: roads, transport, computerization, internet,etc.,

- Technical and technological, due to collaboration between entrepreneurs and research institutionssuch as Cracow universities,

- Socio-cultural, associated with: the education level, the effects of imitation, changes in incomeand consumption patterns, etc.,

- Spatial, relating to changes in the management of Malopolska region by developing new sites, locatingof new companies and institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Janina Pach, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Politologii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Janina Pach – Associate Professor of Economic Sciences, Head of Department of Economics andEconomic Policy of Pedagogical University of Cracow. The author of numerous scientific articles inthe field of economics, international economic relations, public finance and economic policy, chaptersin books, and books. Scientific achievements focus mainly on: international flows of scientific and technical solution, international capital flows, including foreign direct investments and foreign loans, various aspects of the functioning of small and medium enterprises,  public finance, with special emphasis on fiscal policy.

References

Brdulak J. (2003). Ewolucja uprzywilejowania ekonomicznego SSE w Polsce. W: I. Fierla (red.). Regionalne aspekty rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Chojnicki Z. (1999). Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Gibuła R. (2006). Wpływ regulacji prawnych Unii Europejskiej na polskie specjalne strefy ekonomiczne. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1147.

Dziennik Ustaw (2000) Dz. U. z 2000 Nr 117, poz. 122.

Dziennik Ustaw (2006) Dz. U. z 2006 Nr 141, poz. 997.

Gwosdz K., Jarczewski W., Huculak M., Wiedermann K. (2005). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Założenia a praktyka. W: Domański B., Gwosdz K.J. (red.). Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995–2005. Kraków–Mielec: IGiGP UJ w Krakowie, Agencja Rozwoju Przemysłu w Mielcu.

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki (2012), sejm.gov.pl (stan: 31.12.2012; dostęp: 30.01.2013).

Jarczewski W. (2007). Specjalne Strefy Ekonomiczne w gminach. Samorząd terytorialny, 7–8.

Mazur K. (2004). Specjalne Strefy Ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Pach J., Grzybczyk G. (2003), Krakowski Park Technologiczny (w założeniach i praktyce). Krakowskie Studia Małopolskie, 7(7).

Pastusiak R. (2011), Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego. Łódź.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (2008). Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 232, poz. 1548, późniejsza zmiana (Dz.U. z 2010 r. Nr 15, poz. 78).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (2009). Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 112, poz. 927.

Skawińska, E, Zalewski, R. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Warszawa.

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych – tekst jednolity (2007). Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 273.

Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (2003). Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1840.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (2004). Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1291.

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (2008). Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 746.

Published

2015-01-03

How to Cite

Pach, J. (2015). The influence of Krakow Technology Park on the development of Małopolska: an impact study. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 26, 132–144. https://doi.org/10.24917/20801653.26.9