Dilemmas of the Tax System in Poland

Authors

  • Janina Pach Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Politologii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.313.15

Keywords:

budget deficit, fiscal optimisation, tax construction, tax heaven, tax system, taxes

Abstract

The paper presents the essence, structure and pillars of tax system in Poland. The main focus of the article is on the legal and economic prerequisites for the contemporary tax system, which simultaneously became the criteria of appraisal of the quality and problems of the system. On the one side, there are chief dilemmas such as: arduousness and complexity of construction, as well as low transparency of tax system, the problem of collectability of taxes, low tax effectiveness, leakage of tax system, tax shelters functioning and their consequences, as well as more other dilemmas concerning taxes, displayed in the paper. On the other side, there is the necessity of alteration of the tax system in Poland exposed in terms of running-off and restraining the presented problems, as well as upgrading and simplifying the national tax system. The key of the legal, economic and institutional changes is their translation into the rationality sensu largo of the tax system. Therefore, the fundamental aim of the paper is the answer to a number of questions on:

-what is the tax system and its main constituents?

-what is the nature of the tax system in Poland?

-what are its main weaknesses and problems?

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Janina Pach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Politologii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Janina Pach, Associate Professor of Economic Sciences, Head of Department of Economics and Economic Policy of the Pedagogical University of Cracow. The author of numerous articles in the field of economics, international economic relations, public finance and economic policy, chapters in books and whole books. Academic achievements focus mainly on: international flows of scientific and technical solution, international capital flows, including foreign direct investments and foreign loans, various aspects of the functioning of small and medium enterprises, public finance, with special emphasis on fiscal policy.

References

European Union VAT rates (2017, 20 marca). Pozyskano z http://www.vatlive.com/vat-rates/ european-vat-rates

Bessard, P. (2009). Tax burden and individual rights in the OECD: an international comparison. Institut Constant de Rebecque.

Dolata, S. (2009). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gomułowicz, A., Małecki, J. (2013). Podatki i prawo podatkowe. Wydanie 8. Lexis Nexis. Pozyskano z www.lex.pl

Kosztowne ściąganie podatków (2012). „Rzeczpospolita”. Pozyskano z http://www.rp.pl/artykul/ 934267-Kosztowne-sciaganie-podatkow.html

Krzywoń, A. (2011). Podatki i inne daniny publiczne – podstawowe pojęcia konstytucyjne. Zeszyty Naukowe Sądu Administracyjnego, 2.

Lepoutre, J. (2011). Social and Commercial Entrepreneurship: Exploring Individual and Organizational Characteristics. EIM Research Report.

Ministerstwo Finansów (2016a, 20 stycznia). Pozyskano z www.finanse.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów (2016b, 10 listopada). Pozyskano z www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/

Nawet połowa diesla w Polsce pochodzi z nielegalnego importu? (2013). Forsal.pl. Pozyskano z http://forsal.pl/artykuly/683908,nawet-polowa-diesla-w-polsce-pochodzi-z-nielegalnego- importu.html

Ofiarski, Z. (2013). Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialno-prawne i proceduralne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pach, J. (2016). Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w teorii i praktyce gospodarczej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(1).

Podatki w Polsce: jesteśmy europejskim liderem w kosztach ściągalności danin (2013, 5 marca). Forsal.pl. Pozyskano z http://forsal.pl/artykuly/686801,podatki-w-polsce-jestesmy-europejskim- liderem-w-kosztach-sciagalnosci-danin.html

Podatki w Polsce znacznie wyższe niż w krajach Unii Europejskiej (2012). Pox.pl. Pozyskano z http://zus.pox.pl/pit/podatki-w-polsce-wyzsze-niz-w-krajach-unii.htm

Program e-Podatki. Założenia programu (2009, 4 marca). Ministerstwo Finansów. Pozyskano z http://web.archive.org/web/20090407040836/http:/mf.gov.pl/_files_/administracja_ skarbowa/aktualnoci/mf/zalozenia_epodatki.pdf

Raje podatkowe – remedium na zachłanność fiskusa (2016, 15 grudnia). Pozyskano z http://kancelaria- skarbiec.pl/raje-podatkowe

Rosiński, R. (2010). Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Warszawa: Difin.

Stawki podatków, składki ZUS i kwota wolna w Polsce i Europie (2016, 23 listopada). Forsal.pl. Pozyskano z http://forsal.pl/galerie/939161,duze-zdjecie,2,stawki-podatkow-w-ue-i-w- -polsce-pit-cit-skladki-zus-kwota-wolna.html

Stawki podatku VAT w UE (2017, 10 lipca). Money.pl. Pozyskano z https://msp.money.pl/archiwum/ artykul/stawki;podatku;vat;w;ue,102,0,353126.html

Szczodrowski, G. (2007). Polski system podatkowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szołno-Koguc, J. (2000). Reforma polskiego systemu podatkowego w latach 1990–1995. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z poźn. zm.).

Wolański, R. (2009). System podatkowy w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa, legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Wysota, K., Podatkowe eldorado tuż za miedzą? Polscy przedsiębiorcy ciągną do Czech (2016, 9 listopada). Biznes.Onet.pl. Pozyskano z http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/firma-w- -czechach/w1b596

Published

2017-09-27

How to Cite

Pach, J. (2017). Dilemmas of the Tax System in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(3), 229–243. https://doi.org/10.24917/20801653.313.15