The Development of the Beer Industry in Poland During “Craft Beer Revolution” (2011–2016)

Authors

  • Bartosz Wojtyra Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi
  • Łukasz Grudzień Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.311.4

Keywords:

beer industry, beer market in Poland, craft beer, craft beer revolution, geography of beer

Abstract

Since 2011 on the beer market in Poland we have been observing an interesting trend noticeable earlier in the world, especially in Western Europe and the United States. This tendency manifests itself in the increase in the number and amount of production of the microbreweries industry - craft breweries, brew- pubs, collaboration breweries. Their origin should not be connected with quantitative leap in the form of market growth in beer sales, but with an increase of product quality. The main aim of this work is to present the development of the brewing industry in Poland in the years 2011-2016 with a particular emphasis on the phenomenon of the so-called the craft beer revolution. That means a growth in the market of craft beers, including expanding the product portfolio with new styles of beers so far not produced in Poland on a massive scale. In the present paper, particular attention was paid to the spatial distribution, intensity and dynamics of the phenomenon in Poland’s regions. The authors attempted to define basic terms that are new to Polish science, which were adapted from the English beer industry. Moreover, the authors present the origins, causes and effects of the phenomenon of “the craft beer revolution”. At the same time, the impact of the phenomenon on the socio-economic development in Poland was estimated. This included the multiplier effects. In the first part, the beer market in Poland in 2011-2016 was characterised (main potentates, production and consump- tion of beer). The second part focuses on small and medium-sized breweries (up to 200,000 hl of production per year). The topic of the article has not been researched from the point of view of geography in Poland yet.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Bartosz Wojtyra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi

Bartosz Wojtyra, M.Sc. Eng. in spatial management, he graduated from Adam Mickiewicz University (2014)and University of Life Sciences in Poznan (2012), since 2014 he is a Ph.D. student in the Institute of Socio-EconomicGeography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University. He is an active urban planner atthe local level. He is an author of articles on economic activity zones (2014, 2015, 2016) and local spatialpolicy (2015, 2016). His main area of academic interest is the multifunctional development of rural areas. Heis also a homebrewer and beer taster.

Łukasz Grudzień, Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Łukasz Grudzień, Ph.D. Eng., holds a PhD. and works in the Management and Production Engineering departmentat Poznan University of Technology, he is a graduate of Poznan University of Technology, the Facultyof Mechanical Engineering and Management (2001). He obtained his Ph.D. degree at the Faculty of ManagementEngineering of PUT in 2014. He works in quality management systems and their integration withother management systems. He has written over 20 papers and implemented over 50 management systemsin enterprises. He is a Vice-President of the Great Poland Branch of the Polish Association of Homebrewers.

References

Acitelli, T. (2013). The audacity of hops. The History of America’s Craft Beer Revolution. Chicago: Chicago Review Press.

Beer Judge Certification Program. Beer Style Guidelines (2016, 17 listopada). Pozyskano z http://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf

Boratyńska, L. (2009). Rynek piwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 75, 5–13.

Borowska, A. (2009). Przemiany na rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990–2007. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 9(24), 15–26.

Brewers Association. Raport (2016, 24 listopada). Pozyskano z https://www.brewersassociation.org/statistics/number-of-breweries/ Carlsberg Polska (2016, 18 grudnia). Pozyskano z www.carlsbergpolska.pl

Carroll, G., Anand, S. (2000). Why the microbrewery movement? Organizational dynamics of resource partitioning in the US brewing industry. The American Journal of Sociology, 106(3), 715–762.

Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca (2016, 27 listopada). GUS. Pozyskano z www.stat.gov.pl

Douglas, W.M., O’Neill, M.A. (2012). Craft beer: penetrating a niche market. British Food Journal, 114(7), 899–909.

Elzinga, K.G. (2013). The beer industry. W: J. Brock (red.). The Structure of American Industry. 12th Edition. Long Grove: Waveland Press Inc.

Elzinga, K.G., Tremblay, C.H., Tremblay, V.J. (2015). Craft Beer in the United States: History, Numbers, and Geography. Journal of Wine Economics, 10(3), 242–274.

Fudaliński, J. (2013). Analiza sektora piwowarskiego. W: K. Firlej (red.). Analiza strategiczna wy- branych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Garrett, O. (2011). Craft brewing. W: G. Oliver (red.). The Oxford Companion to Beer. Oksford University Press, 270–271.

Gołaś, Z., Ścibek, M. (2010). Analiza tendencji zmian na polskim rynku piwa. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(15), 67–80.

Grupa Żywiec (2016, 18 grudnia). Pozyskano z www.grupazywiec.pl

Hindy, S. (2014). The Craft Beer Revolution: How a Band of Microbrewers Is Transforming the World’s Favorite Drink. New York: MacMillan.

Hornsey, I.S. (2003). A history of beer and brewing. United Kingdom: The Royal Society of Chemistry.

Huculak, M. (2004a). Przekształcenia własnościowe w przemyśle piwowarskim Polski po 1990 roku. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 7, 71–86.

Huculak, M. (2004b). The spatial consequences of globalisation in European brewing industry. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 114, 23–35.

Huculak, M. (2006). Procesy współkształtujące globalizację przemysłu piwowarskiego Europy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 152–159.

Huculak, M. (2010) (2016, 21 grudnia). Funkcjonowanie przemysłu piwowarskiego w przestrze- ni gospodarczej Polski w okresie transformacji. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca doktorska (w opracowaniu).

Kompania Piwowarska (2016, 18 grudnia). Pozyskano z www.kp.pl

Kopeć, M., Mitera, K. (2014). Rozwój piwowarstwa w Polsce w okresie poakcesyjnym. Progess in Economic Sciences, 1, 75–83.

Patterson, M., Hoalst-Pullen, N. (2014). Geography of Beer. Regions, Environment, and Societies. New York/London: Springer Dordrecht Heidelberg.

Piwna Mapa Polski (2016, 18 grudnia) Pozyskano z https://www.google.com/maps/d/vie- wer?hl=en_US&mid=1H53727tGMjmaVg_8KJO9Mm63JJ8

Podeszwa, T. (2015). Browarnictwo rzemieślnicze (craft-brewing) – oddolna aktywność mikro- wytwórców stymulantem rozwoju rynku i samokształcenia w zakresie browarnictwa. Acta Innovations, 15, 61–56.

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych (2016, 18 grudnia). Pozyskano z http://www.pspd. org.pl/

Raport Agencji Rynku Rolnego: Rynek zbóż w Polsce, 2013 (2016, 17 listopada). Pozyskano z www. arr.gov.pl/data/00321/rynek_zboz_2013_pl.pdf

Rynek piwa w Polsce – smakowe i niszowe piwa coraz bardziej popularne (2014) (2016, 10 września). Pozyskano z https://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwisgospodarczy/wiado- moscigospodarcze/28096,Rynek-piwa-w-Polsce-smakowe-i-niszowe-piwa-coraz-bardziej-po- pularne.html

Śmiechowska, M., Wawszczak, S. (2005). Piwo – polski produkt tradycyjny. Towaroznawcze problemy jakości. Polish journal of commodity science, 3, 38–47.

The Contribution made by beer to European Economy. The Brewers of Europe (2016, 10 września). Pozyskano z http://www.brewersofeurope.org/uploads/mycmsfiles/documents/publications/2016/EU_economic_report_2016_web.pdf

Published

2017-03-29

How to Cite

Wojtyra, B., & Grudzień, Łukasz. (2017). The Development of the Beer Industry in Poland During “Craft Beer Revolution” (2011–2016). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(1), 52–67. https://doi.org/10.24917/20801653.311.4