Vol. 34 No. 1 (2020): Services in Social and Economic Development – Selected Examples

					View Vol. 34 No. 1 (2020): Services in Social and Economic Development – Selected Examples

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 34 (1)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2020

DOI: 10.24917/20801653.341

Published: 2020-03-31