Service Industries: an Overview of Selected Issues

Authors

  • Wojciech Sadkowski Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.321.1

Keywords:

service, service enterprise, service features, service functions

Abstract

The main purpose of the article is to present the most important functions of services and the essence of service activity. Considerations lead to the identification of problematic areas in management of service organizations. In the first part, the author presents the definitions of services and service enterprise. The second item contains a summary of the most important features of services that distinguish them from other activities. In the third and fourth part, the author focuses on the functions of services sector, components of a service enterprise and problems in managing them. The research object is the service itself and associated service activity that plays an increasingly important role in Polish economy. The article contains an analysis of literature in the field of quality management, service economics, marketing and the methods of induction and deduction. According to the data of the Ministry of Economy from 2015, every second working Pole finds employment in services. In highly-developed economies, as much as 80% of the national income is generated by service companies. On the other hand, the contribution of the service sector to the creation of Polish GDP increased from around 50% in the 1990s to around 65% today. The quality of services provided has a significant impact on the financial results of entities in this sector. Success in a very competitive services market can be ensure only by the provision of top quality services.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Wojciech Sadkowski, Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

Wojciech Sadkowski, M.Sc., Jagiellonian University, Faculty of Management and Social Communication, Instituteof Economics, Finance and Management, Department of International Accounting. Research interests: quality costs calculation, managerial accounting, corporate banking, small and medium enterprises, company bankruptcy.

References

Bareja, K., Giedroyć, M. (2007). Rachunek kosztów jakości. W: A. Karmańska (red.). Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin, 31–69.

Bei, L.T., Chiao, Y.C., (2006). The determinants of customer loyalty: An analysis of intangible factors in three service industries. International Journal of Commerce and Management, 16(3–4), 162–177.

Bock, D.E., Garretson Folse, J.A., Black, W.C. (2016). Gratitude in service encounters: implications for building loyalty. Journal of Services Marketing, 30(3), 341–358.

Camarero, C. (2007). Relationship orientation or service quality? International Journal of Bank Marketing, 25(6), 406–426.

Chrząścik, M. (2009). Zarządzanie jakością usług publicznych. W: J. Toruński (red.). Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 172–205.

Davis, P.J. (2006). In search of the common wealth: a service-profit chain for the public sector. International Journal of Productivity and Performance Management, 55(2), 163–172.

Downar, W. (2008). Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie usługowym. W: B. Filipiak, A. Panasiuk (red.). Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 36–57.

Drummond, H. (1998). W pogoni za jakością. Total Quality Management. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Gilmore, A. (2006). Usługi. Marketing i zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gustafsson, A., Johnson, M.D. (2003). Competing in a Service Economy, How to Create a Competitive Advantage Through Service Development and Innovation. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.

Illeris, S. (1996). The Service Economy: A Geographical Approach. Chichester: Wiley.

Kachniewska, M. (2002). Zarządzanie jakością usług turystycznych. Warszawa: Difin.

Kolman, R. (2013). Różne odmiany jakości i ich praktyczne wykorzystanie. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Kostera, M., Śliwa, M. (2012). Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer.

Lange, O. (1967). Ekonomia polityczna. Tom 1: Zagadnienia ogólne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Michalski, E. (2012). Marketing. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niewadzi, C. (1975). Usługi w gospodarce narodowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Normann, R. (2002). Service Management. Strategy and leadership in service business. John Wiley & Sons.

Panasiuk, A. (2005). Koncepcja marketingu usług. W: A. Panasiuk (red.). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 13–23.

Panasiuk, A., Tokarz, A. (2008). Wstęp do ekonomiki przedsiębiorstwa usługowego. W: B. Filipiak, A. Panasiuk (red.). Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 29–46.

Polska 2015. Raport o stanie gospodarki (2015). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

Rathmell, J.M. (1966). What Is Meant by Services? Journal of Marketing, 30, 32–36.

Rogoziński, K. (2000). Usługi rynkowe. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Sadkowski, W. (2017). Identyfikacja skali wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach usługowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 97–107.

Stoma, M. (2012). Modele i metody pomiaru jakości usług. Lublin: Q&R Polska Sp. z o.o.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2012, 26 października). Pozyskano z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 47, poz. 278, art. 2).

Published

2018-03-25

How to Cite

Sadkowski, W. (2018). Service Industries: an Overview of Selected Issues. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(1), 7–19. https://doi.org/10.24917/20801653.321.1