Current Condition and Economic Perspectives for Development of Inland Water Transport in Spatial Systems, with Particular Emphasis on the Regeneration of the E40 waterway

Authors

  • Katarzyna Świerczewska-Pietras Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Katedra Ekonomii i Zarządzania Zakład Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.321.3

Keywords:

E40 waterway, inland transport, international transport, revitalization

Abstract

Transport system is an essential component in each country’s economic infrastructure. It comprises several major subsystems including: air, road, rail, maritime and pipeline networks, as well as inland waterways. The harmonious interaction of these systems, based on the principles of modern logistics, ensures proper economic development of a given country by allowing free movement of goods and services. The aim of the article is to characterise the condition and economic prospects of the development of inland waterway transport in Poland, with a particular emphasis on analysing the E40 waterway revitalization plans. The study is based on the subject literature, own research, interviews, reports prepared by the European Union and the Polish government concerning the plans for development of inland water policy. The methods and techniques used in the article include: statistical analysis and field studies using bathymetric measurements with GPS technology. To investigate the morphology of the bed of the river Bug, the field work was carried out on the river section from the ferry crossing in Niemirów-Gnojno (Podlaskie Voivodeship) to the nearby village of Borsuki (Masovian Voivodeship).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Katarzyna Świerczewska-Pietras, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Katedra Ekonomii i Zarządzania Zakład Gospodarki Przestrzennej

Katarzyna Świerczewska-Pietras, Ph.D. in Geography, senior lecturer in the Department of Spatial Management at Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. Her research interests focus on the issues of revitalization and development of the border areas of Eastern Poland, with particular emphasis on the development of entrepreneurship. Co-author of monographs devoted to cross-border cooperation and entrepreneurship development in selected spatial units of the Polish–Belarusian border area, implemented due to the resources of the European Union Poland–Belarus–Ukraine 2007–2013 within the project “Creating a cross-border platform – Biznestrans – promoting and supporting cooperation between business and scientific institutions towards their better connections”. Author of numerous articles devoted to the revitalization of cities with special focus on the city of Krakow. Until 2009, she was the Head of the Revitalization Department at the Municipal Office of Krakow.

References

Babis, H., (2008). W: Transport. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bernacki, D. (2017, 1 sierpnia). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu wodnego śródlądowego. Pozyskano z http://wsb.edu.pl/container/Biblioteka%20WSb/książki%20elektroniczne/ ekonomiczne-i-organizacyjne-aspekty-transportu.pdf

Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dąż enie do osią- gnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011, 29 marca). TRANS 102. Bruksela: Rada UE.

Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, J.R.C. (2007). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.

Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (Konwencja AGN) (2017, 6 czerwca). Pozyskano z https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjikvKUxOPVAhWsJZoKHd3PApAQFggnMAA& url=http%3A%2F%2Fgospodarkamorska.bip.gov.pl%2Ffobjects% 2Fdownload%2F169266%2Fkonwencja-agn-wersja-polska-tekstu-zalacznik-do-porozumienia- pdf.html&usg=AFQjCNGgMaLVKwiGZjuZUzKmJlFMiV0goA

Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej. (2017, 18 lipca). Informacja o wynikach kontroli. Najwyższa Izba Kontroli. Pozyskano z https://www.nik.gov.pl/plik/id,6232,vp,7990.pdf

Główny Urząd Statystyczny (2017, 3 lipca). Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2015 r. Pozyskano z http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5511/4/6/1/transport_ wodny_srodladowy_w_polsce_w_2015.pdf

Hołowiński, J. (1961). Ekonomika transportu morskiego w zarysie. Gdynia: Wydawnictwo morskie.

Inventory of Most Important Bottlenecks and Missing Links in the E Waterway Network. (2017, 4 lipca). Pozyskano z https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/sc3wp3/ ECE-TRANS-SC3-159-Rev1e.pdf

Koźlak, A. (2007). Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kulczyk, J., Skupień, E. (2017, 18 lipca). Analiza możliwości wykorzystania dla potrzeb transportu planowanego Kanału Śląskiego łączącego drogę wodną Górnej Wisły z przewidywanym połączeniem Odra–Dunaj–Łaba. Pozyskano z http://www.zegluga.wroclaw.pl/doc/kanal_slaski_ analiza.pdf

Kulczyk, J., Winter, J. (2003). Śródlądowy transport wodny. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Ż eglugi Śródlądowej (2016, 14 czerwca) Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030.

Odbudowa drogi wodnej E40 na odcinku Dniepr–Wisła: od strategii do planowania. Drugi raport okresowy. Problemy techniczne i nawigacyjne drogi wodnej E40 (2015). Gdańsk: Instytut Morski w Gdańsku.

Odbudowa drogi wodnej E40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planów. Final Feasibility Study Report (2015). Gdańsk: Instytut Morski w Gdańsku.

Piasecki, A., Połom, M., Skowron, R. (2017, 19 sierpnia). Charakterystyka stanu i perspektywy rozwoju śródlądowego transportu wodnego w Polsce. Pozyskano z https://www.researchgate.net/publication291522526_Charakterystyka_stanu_i_perspektywy_rozwoju_srodladowego_ transportu_wodnego_w_Polsce

Polska 3.0 (2017, 30 czerwca). Pozyskano z http://klasterip.pl/polska-3-0/

Rolbiecki, R. (2017, 30 czerwca). Czy w Polsce jest potrzebny transport wodny śródlądowy? Pozyskano z http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-94c7b- 854-7143-4ff3-985b-3769da5cec6a/c/6_R_Rolbiecki_WG_2_2014_GM.pdf

Skupień, E., Kociuba, E., Gąsior, A. (2017, 2 lipca). Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 2016–2030. Pozyskano z https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi6mcz0uuPVAhVoAZoKHWThC9kQFggzMAI&url= http%3A%2F%2Fzeszyty.am.gdynia.pl%2Fartykul%2FPerspektywy%2520rozwoju% 2520zeglugi%2520srodladowej%2520w%2520Polsce%2520w%2520latach%252 02016%25E2%2580%25932030_480.pdf&usg=AFQjCNEnh3_0DNY2NnH6Rq7byFu4md0iYw

Świerczewska-Pietras, K. (2011). Zmiany struktury przestrzennej obszaru Zabłocia w Krakowie objętego lokalnym programem rewitalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 71–82.

Świerczewska-Pietras, K., Siluk, T., Pyra, M. (2015). Cross-border cooperation and development of entrepreneurship in selected polish-belarusian border areas. Biała Podlaska: Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska.

Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030 (M.P. z 2016 r., poz. 711).

Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2014). Transport wodny śródlądowy. Funkcjonowanie i rozwój. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R., Gus-Puszczewicz, A. (2017, 19 sierpnia). Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów drogą wodną E-70 (dla przedsięwzięcia: Rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej relacji wschód–zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski). Sopot. Pozyskano z http://obserwuj.lubuskie.pl/uploads/documentsearch/ id44/1.4.%20MDW%20E70%20-%20Analiza%20popytu%20na%20przewozy_76678.pdf Woś, K. (2017, 2 lipca).

Żegluga śródlądowa – szanse rozwoju. Pozyskano z http://www.am.szczecin.pl/userfiles/File/aktualnosci/news_2010_03_02/KW-zegluga_srodladowa-szanse_rozwoju.pdf

Zioło. Z. (2013). Przesłanki budowy dróg wodnych w Europie Środkowej. Drogi wodne Europy środkowo-wschodniej. Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo-Wschodniej, 17 (21). Dzierdziówka–Kraków.

Published

2018-03-25

How to Cite

Świerczewska-Pietras, K. (2018). Current Condition and Economic Perspectives for Development of Inland Water Transport in Spatial Systems, with Particular Emphasis on the Regeneration of the E40 waterway. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(1), 38–53. https://doi.org/10.24917/20801653.321.3