Knowledge-based economy and global geopolitical processes

Authors

  • Janusz T. Hryniewicz Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.5

Keywords:

Gospodarka oparta na wiedzy, GOW, geopolityka

Abstract

Emergence of the knowledge-based economy coincides with the process of deindustrialization in the more wealthy countries. In some Asian countries, we can observe an intense process of industrialization. The main goal of this article is to verify the advantages and losses coming from participating in the global economy in the light of the “centre - periphery” theory. Transfer of industrial production to peripheral countries counteracts lowering of life-standards and indirectly favours political stability in the centre countries. Global financial market is a tool for the exploitation of peripheral countries. Financial speculations in the centre countries cause political destabilization in the peripheral countries. The higher the participation of a periphery country in the global economy, the higher the losses it suffers, and the higher the advantages for the centre countries.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Amir S., 1974, Accumulation on a World Scale, Monthly Review Press, New York

Cardoso, F.H., Faletto, E., (2008). Zależność a rozwój w Ameryce Łacińskiej. Próba interpretacji socjologicznej. Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW i Muzeum Historii Polskiego ruchu Ludowego.

Ceny ropy USA 2004–2008, http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wtotusaw.htm

Consumer Price Index 2008, http://www.bls.gov/news.release/cpi.toc.htm

Evers T.T., Vogan P., 1987, „Dependencia”. Latynoamerykański wkład do teorii niedorozwoju, [w:] R. Stempowski (wybór i wstęp), Ameryka Łacińska. Dyskusja o rozwoju, Czytelnik, Warszawa

FAO 2008, http://www.fao.org/docrep/011/ai473e/ai473e07.htm

Focus on Consumer Price Indices 2008, http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_economy/Focus_on_CPI_November_2008.pdf Food Outlook 2008 FAO Price Index, http://www.fao.org/docrep/011/ai474e/ai474e03.htm#TopOfPage

Frank A.G. 1987, Rozwój niedorozwoju, [w:] R. Stempowski (wybór i wstęp), Ameryka Łacińska. Dyskusja o rozwoju, Czytelnik, Warszawa

„Gazeta Praca”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 21 sierpnia 2008

Kiedy głodni zjedzą sytych, „Forum” 21.04–27.04.2008

Klamut, M. (1996). Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Kruger P.-A., Raupp J., 2008, Rewolucja za rogiem, „Suddeutsche Zeitung” 11.04., cyt. za „Forum” 21.04–27.04

Luttwak E., 2000, Turbokapitalizm, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Mc Connell K., 2008, High Food Prices, Urban Migration Make It Hard to Help the Poor. U.S. officials talk of difficulty of feeding 35 million of the world’s poor, Foreign Policy, http://www.america.gov/st/foraid- english/2008/April/20080417163323akllennoccm0.6278345.html

Michalak P., 2008, USA–Chiny: strategiczna współpraca w okresie zmian, http://www.psz.pl/tekst-15310/Przemyslaw-Michalak-USA-Chiny-strategiczna-wspolpraca-w-okresie-zmian

OECD 2005 Knowledge-Based Economy. Definition; http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp? ID=6864

OECD 2009 Dataset: ALFS Summary tables, http://stats.oecd.org/WBOS/Index.aspx?DatasetCode= ALFS_SUMTAB#

Onet.pl. Biznes 2008 Onet.pl. Biznes, 21 listopada, http://biznes.onet.pl /0,1866853,wiadomosci.html

Porwit K., 2001, Cechy gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności, [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Wyd. KBN, Warszawa

Prebisch R., 1959, Commercial Policy in the Underdeveloped Countries, American Sociological Review, vol. 49(2), s. 251–273

Stiglitz J.E., 2007, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Thurow C.L., 1999, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

USA petroleum supply 2004–2008, http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wrpupus2w.htm

Wallerstein I., 2007, Analiza systemów światów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa

World grain 2006–2007, http://www.world-grain.com/feature_stories.asp?ArticleID=84967 World petroleum (oil) demand 2004–2008 http://www.eia.doe.gov/ipm/demand.html

Yergin D. and Stanislaw J., 2002, Commending Heights, Free Press, New York

Published

2010-01-01

How to Cite

Hryniewicz, J. T. (2010). Knowledge-based economy and global geopolitical processes. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 61–68. https://doi.org/10.24917/20801653.15.5