Spatio-temporal Analysis of Patent Activity for European Union Regions

Authors

  • Marek Szajt Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Statystyki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.303.7

Keywords:

activity of R&D, innovation potential, patent activity, regions, spatio-temporal model

Abstract

The article is concerned with the research of patent activity reflecting the innovativeness activity atregional level. The study used data from Eurostat covering the regions of the European Union and the years1999-2012. As the main determinants of changes in the level of patent activity identified were the following:human resources as measured by R&D personnel; researchers employed in this sector and human resourcesin science and technology; and the financial factor in the form of gross expenditure on R&D. The aim of thestudy was to identify the level of patent activity and to identify innovation potential at regional level. Thestudy used a spatio-temporal model with fixed effects and error correction mechanism. The approach allowsto indicate the regularities in aggregate terms on the one hand, and the differentiation of results dependingon the assignment planning on the other. Moreover, the design error indicates a short-term and long-termrelationships and convergence - or lack thereof - in relation to a hypothetical equilibrium point. The resultsindicate and determine the size of key differences between patent activity in the studied regions, as wellas provide direction for further research of innovation of regions. The results confirmed not only the foundationof a strong differentiation of patent activity as a feature in their own region but also pointed out thesimilarities in the effects of these same factors (in different conditions) on the patent activity in the short andlong term.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Marek Szajt, Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Statystyki

Marek Szajt, Ph.D. is an associate professor at the Częstochowa University of Technology and the head ofDepartment of Econometrics and Statistics of Faculty of Management. His research interests include, in particularthe study of innovation in the micro-, meso- and macro-scale; spatial research; simulation analysis;econometric modelling using spatio-temporal sample. He is the author and co-author of over 100 publicationsand reports carried out on behalf of local government institutions and enterprises.

References

Acsa, Z.J., Anselin, L., Varga, A. (2002). Patents and innovation counts as measures of regional production of new knowledge. Research Policy, 31, 1069–1085. DOI: 10.1016/S0048- 7333(01)00184-6

Brezdeń, P., Spallek, W. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu innowacyjności regionalnej gospodarki województwa dolnośląskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 9–25.

Corredoira, R.A., Banerjee, P.M. (2015). Measuring patent’s influence on technological evolution: A study of knowledge spanning and subsequent inventive activity. Research Policy, 44, 508– 521. DOI: 10.1016/j.respol.2014.10.003

Eurostat (2015, 10 września). Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Firlej, K.A. (2013). Innowacyjność jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 6, 211–221.

Janasz, W. (1999). Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Szczecin: Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kozioł-Nadolna, K. (2015). Nowy wymiar innowacji we współczesnej gospodarce. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.). Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami. Warszawa: Difin, 62–80.

Krawczyk-Sokołowska, I. (2012). Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowania. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

Markowska, M. (2012). Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Proniewski, M. (2013). Innowacyjność a rozwój regionalny Unii Europejskiej. Ekonomia i Prawo, 12(3), 441–462.

Quatraro, F. (2009). Diffusion of Regional Innovation Capabilities: Evidence from Italian Patent Data. Regional Studies, 43(10), 1333–1348. DOI: 10.1080/00343400802195162

Strahl, D. (red.). (2012). Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Szajt, M. (2009) Estimation of Disproportions in Patent Activity of OECD Countries Using Spatio- Temporal Methods. Dynamic Econometric Models, 9, 91–98.

Szajt, M. (2010). Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

Tavassoli, S., Carbonara, N. (2014). The role of knowledge variety and intensity for regional Innovation. Small Business Economics, 43, 493–509. DOI: 10.1007/s11187-014-9547-7

Wanzenböck, I., Scherngell, T., Brenner, T. (2014). Embeddedness of regions in European knowledge networks: a comparative analysis of inter-regional R&D collaborations, co-patents and co-publications. The Annals of Regional Science, 53, 337–368. DOI: 10.1007/s00168-013- 0588-7

Wójcik-Mazur, A., Szajt, M. (2015). Determinants of Liquidity Risk in Commercial Banks in the European Union. Argumenta Oeconomica, 2(35), 25–48. DOI: 10.15611/aoe.2015.2.02

Yanhui, W., Huiying, Z., Jing, W. (2015). Patent elasticity, R&D intensity and regional innovation capacity in China. World Patent Information, 43, 50–59. DOI: 10.1016/j.wpi.2015.10.003

Yoon, H., Yun, S., Lee, J., Phillips, F. (2015). Entrepreneurship in East Asian Regional Innovation Systems: Role of social capital. Technological Forecasting & Social Change, 100, 83–95. DOI: 10.1016/j.techfore.2015.06.028

Zioło, Z. (2012). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 9–32.

Published

2017-01-17

How to Cite

Szajt, M. (2017). Spatio-temporal Analysis of Patent Activity for European Union Regions. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(3), 91–104. https://doi.org/10.24917/20801653.303.7