Patent Activity of OECD Countries in Regional View – Convergence or Maintaining the Status Quo

Authors

  • Marek Szajt Politechnika Częstochowska Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydział Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.314.3

Keywords:

convergence, OECD, patent activity, regions, spatio-temporal model

Abstract

The aim of the research presented in the article was to analyze the level of innovation in OECD countries at the regional level in 2000-2011. The time period is limited due to the availability of data. The studies included patent activity as a measure of innovation and expenditures on R&D and employment in the R&D sector as its determinants. The analysis of convergence and econometric modeling were used as research tools. When analyzing changes in patent activity at the level of individual countries (by region) beta convergence analysis and models of space-time for the whole group of countries were used. The results confirmed that most of the countries observed a convergence of activity, but its significance can confirm only half of the cases. Divergence sometimes observed in any of the cases has not been confirmed as statistically significant. Therefore, there can be inferred an existence of a general trend ‘top runner’ in terms of growth in the level of innovation within the OECD countries. In turn, econometric analysis also identified a gap between patent activity of individual regions and countries. Stronger developed regions, despite the understandable slowdown, benefit from the created potential and maintain almost constant distance in relation to the others.  In general, the changes are more noticeable within more homogeneous (in terms of development) groups than between them.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Marek Szajt, Politechnika Częstochowska Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydział Zarządzania

Marek Szajt, Ph.D., an associate professor of the Czestochowa University of Technology and the Head of the Department of Econometrics and Statistics of Faculty of Management. His research interests relate, in particular to the study of innovation in the micro-, mesoand macro scale, spatial research, simulation analysis, econometric modelling using spatio-temporal sample. Author and co-author of over 100 publications and reports carried out on behalf of local government institutions and enterprises.

References

Acs, Z.J., Audretsch, D.B. (1989). Patents as a Measure of Innovative Activity. Kyklos, 42, 171–180. DOI:10.1111/j.1467-6435.1989.tb00186.x

Bartkowiak, P., Dudek, D., Wszendybył-Skulska, E. (2016). Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzikowski, P. (2015). Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu wysokiej techniki w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 225, 74–84.

Grupp, H. (2007). Typology of science and technology indicators. W: H. Hanusch, A. Pyka (red.). Elgar companion to neo-Schumpeterian economics. Edward Elgar Publishing, 503–524.

Jasiński, L.J. (2011). Sektory przemysłu i wiedzy. Ewolucja struktury gospodarki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Niklewicz-Pijaczyńska, M. (2014). Aktywność innowacyjna i patentowa w ujęciu regionalnym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15(10), cz. 2, 333–343.

Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 153–168.

Ostraszewska, Z., Tylec, A. (2016). Nakłady na innowacje a poziom innowacyjności polskiej gospodarki. W: S. Kowalska, J. Rubik (red.). Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 189–199.

Sobczak, E. (2013). Efekty strukturalne zmian zatrudnienia według sektorów zaawansowania technologicznego w regionach europejskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 285, 123–133.

Strahl, D. (2010). Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Szajt, M. (2006). Modeling of State Innovativeness Based on Space-time Models. Dynamic Econometric Models, 7, 231–238.

Śliwa, R., Waląg, P., Tabor, S. (2016). Ewolucja struktur produkcji i zatrudnienia w gospodarkach rynkowych. Wnioski dla Polski. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(3), 45–58.

Turek, I. (2013). Znaczenie i wycena wartości niematerialnych i prawnych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 61(2), 229–238.

Zioło, Z. (2012). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 9–32.

Published

2017-12-21

How to Cite

Szajt, M. (2017). Patent Activity of OECD Countries in Regional View – Convergence or Maintaining the Status Quo. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(4), 40–51. https://doi.org/10.24917/20801653.314.3