Changes in the Tourist Services Market in Poland in Regional Perspective

Authors

  • Marek Szajt Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Statystyki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.321.7

Keywords:

tourism, regional analysis, seasonality in tourism

Abstract

The tourist services market in Poland, as in other countries, is constantly developing. Changes in its spatial arrangement are conditioned on the one hand by internal and external demand, and on the other by the development possibilities of individual regions. The aim of the study was to analyze changes in tourist traffic in a spatial and temporal layout with respect to Polish NUTS2 regions. The analyses were performed using data from the regional and local CSO data bank. In the research, tools in the field of statistical analysis were used. The results indicate that despite the apparent stable and sustainable development, in some voivodeships this process is faster and in some of them - Lubuskie - we can observe a drop in the number of tourists over the last years. There are also significant differences in seasonality between residents and non-residents and the frequency of visits in different regions. Polish coastal regions appear to be much more attractive to native tourists, as are ski areas in winter. Tourists from abroad visit large cities such as Warsaw, Krakow, Wroclaw and the surrounding area, which is the extension of the high season even until October.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Marek Szajt, Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Statystyki

Marek Szajt, Ph.D., an associate professor at the Czestochowa University of Technology and the Head of Department of Econometrics and Statistics of Faculty of Management. His research interests relate, in particular, to the study of innovation in the micro-, meso- and macro scale, spatial research, simulation analysis, econometric modelling using spatio-temporal sample. Author and co-author of over 100 publications and reports carried out on behalf of local government institutions and enterprises.

References

Ashworth, J., Thomas, B. (1999). Patterns of seasonality in employment in tourism in the UK. Applied Economics Letters, 6(11), 735–739.

Baum, T., Hagen, L. (1999). Responses to Seasonality: the Experiences of Peripheral Destinations. International Journal of Tourism Research, 1, 299–312.

Borzyszkowski, J. (2014). Zjawisko sezonowości w turystyce – istota problemu i działań krajowych podmiotów polityki turystycznej na rzecz jego ograniczania. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 45, 167–176.

Butowski, L. (2010). Tourism as a development factor in the light of regional development theories. Tourism, 20(1), 5–10.

Cannas, R. (2012). An Overview of Tourism Seasonality: Key Concepts and Policies. Alma Tourism, 5, 40–58.

Cole, S. (2007). The Regional Science of Tourism: An Overview. Journal of Regional Analysis & Policy, 37(3), 183–192.

Crouch, G. (1994). The Study of International Tourism Demand: A Review of Findings. Journal of Travel Research, 33(1), 12–23.

De Cantis, S., Ferrante, M., Vaccina, F. (2011). Seasonal Pattern and Amplitude – a Logical Framework to Analyse Seasonality in Tourism. An Application to Bed Occupancy in Sicilian Hotels, 17(3), 655–675.

GUS (2017, 15 listopada). Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ start

Kosmaczewska, J. (2010), Turystyka socjalna jako narzędzie minimalizowania negatywnych skutków sezonowości w regionach turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 591, 149–158.

Kurek, S., Wacławik, P. (2013). Zróżnicowanie zagranicznej turystyki przyjazdowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24, 9–24.

Lundtorp, S. (2001). Measuring Tourism Seasonality. In: Seasonality in Tourism. T. Baum, S. Lundtorp (red.). Pergamon: Oxford, 23–50.

Panasiuk, A. (2007). Tourism infrastructure as a determinant of regional development. Ekonomika ir Vadyba: Aktualijos ir Perspektyvos, 1(8), 212–215.

Piechnik, M. (2012). Aspekty infrastruktury regionalnej i jej wpływ na rozwój turystyki w makroregionie Polski Wschodniej w latach 2000–2010. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 246, 333–344.

Song, H., Witt, S.F., Jensen, T.C. (2006). Tourism forecasting: accuracy of alternative econometric models. Tourism Management, 27, 214–224.

Szajt, M. (2007). Sezonowość rejonów turystycznych na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 13–14, 111–116.

Szajt, M. (2013). Sezonowość w turystyce a ryzyko niedopasowania prognoz gospodarczych. W: A. Strzelecka. (red.). Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności – teoria i praktyka. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 176–184.

Published

2018-03-25

How to Cite

Szajt, M. (2018). Changes in the Tourist Services Market in Poland in Regional Perspective. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(1), 85–95. https://doi.org/10.24917/20801653.321.7