International Determinants of the Negative Consequences of Tourism in Krakow

Authors

  • Bożena Elżbieta Wójtowicz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Dydaktyki Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.304.13

Keywords:

attitudes, motives, tourism, tourism dysfunctions

Abstract

Leisure and tourism usually have a positive connotation and is rarely associated with negative consequences. Undertaking the subject of tourist dysfunction stems from the fact that contemporary tourism is increasingly prone to generating a variety of negative social consequences. The aim of the research was to show the type of dysfunction and international determinants of the negative consequences of tourist traffic in Krakow. In the empirical part of the paper the analysis of the size of tourist traffic was made through which common motivation of tourists arriving in Krakow was identified. On the basis of surveys and interviews, identified were three categories of attitudes of residents in respect to destructive behaviour of tourists.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Bożena Elżbieta Wójtowicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Dydaktyki Geografii

Bożena Elżbieta Wójtowicz, Ph.D., an assistant professor, Pedagogical University of Cracow. Geographer, geography teacher, traveler, who who has visited most of the European countries, Cuba, Dominican Republic, Mexico, India, Nepal, Egypt, Morocco, Jordan, Turkey. She is the head of the Department of Didactics of Geography, Institute of Geography at the Pedagogical University of Cracow. She has published over 198 academic papers in the country and abroad. She is the author of the monograph Geography Sustainable Development Environmental Education and a co-author and editor of monographic works, such as Nature of the Świetokrzyskie Voivodeship; Functions of tourism and sightseeing in the strategy of regional development in Poland; Tourism and ecology – to fostering the cognitive needs and public awareness; Education and additional training of teachers of geography in Poland and in the European Union; Educational fieldwork in Świętokrzyski National Park, She is also a co-author of textbooks: Geography. Polish Landscapes 4th grade; Geography. Earth – our planet 6th grade; Natural Scence 4th and 5th grade. She is a specialist in the field of geography, tourism and recreation, teaching geography and the protection of the environment.

References

Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Albis.

Anszpanger, A. (2013). Efektywność lokalnych systemów turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 156.

Borkowski, K., Grabiński, T., Seweryn, R., Wilkowska, A., Mazanek, L., Grabińska, E. (2014). Ruch turystyczny w Krakowie. Rok 2014. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.

Butler, R.W. (1980). The Concept of a Tourism and Cycle of Evolution. Canadian Geographer, 24.

Chmielecki, O. (2014). Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku. Biuletyn Informacji Publicznej.

Doxey, G.V. (1976). When Enough’s Enough: the Natives Are Restless in Old Niagara. Heritage Canada, 2.

Gaworecki, W. (1997). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Hawrot, K. (2015, 27 kwietnia). Zagraniczne święte krowy? Mieszkańcy skarżą się na zachowanie turystów. Wirtualna Polska. Pozyskano z http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019401,title,Zagraniczne-swiete-krowy-w-Krakowie-Mieszkancy-skarza-sie-na-zachowanie-turystow,wid,17158061,wiadomosc.html?ticaid=1184af

Łobożewicz, T., Bieńczyk, G. (2001). Podstawy turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Kozak, M. (2009). Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kurek, W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWN.

Kwilecki, K. (2013). Funkcje, motywy i potrzeby w turystyce. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne trendy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce międzynarodowej”. Poznań.

Mathieson, A., Wall, G. (1982). Tourism. Economic, Physical and Social Impact. Harlow: Longman Scientific and Technical.

Pik, A. (2009). Clubbing – sposób na życie czy ucieczka od odpowiedzialności? Biuletyn Akademii Górniczo-Hutniczej, 18–19.

Pike, S. (2011). Destination Marketing Organisations. New York: Routledge.

Przecławski, K. (2004). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków: Wydawnictwo Albis.

Sala, J. (2012). Miasta jako cel podróży turystycznych. W: T. Żabińska (red.). Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020 (2014). Kraków: Urząd Miasta Krakowa.

Żabińska, T. (red.) (2012). Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Published

2016-12-06

How to Cite

Wójtowicz, B. E. (2016). International Determinants of the Negative Consequences of Tourism in Krakow. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(4), 174–186. https://doi.org/10.24917/20801653.304.13

Most read articles by the same author(s)