Shopping malls as tourist services sites for spending free time by the inhabitants of Kielce

Authors

  • Bożena Elżbieta Wójtowicz Uniwersytet Pedagogiczny Wydział Geograficzno-Biologiczny Instytut Geografii Zakład Dydaktyki Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.293.7

Keywords:

free time, malls (centres), model of behavior, shopping

Abstract

Shopping malls (centres) have appeared in the Polish urban space as a place for shopping. Modern society sees the role of shopping malls slightly differently. Shopping changed from obligatory actions to a pleasure and a form of leisure activities. Visits to shopping malls have become a generator of population movements and behaviours associated with leisure time of many consumers. The aim of this paper is to present the role of shopping in the today world, on the basis of the diagnostic tests. Such research covered the role of shopping for the residents of medium sized cities and how shopping malls/ centres are, to them, a way of spending free time. The article presents the model of consumer behaviour, which is the manifestation of a new lifestyle created by the young generation in shopping malls.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Bożena Elżbieta Wójtowicz, Uniwersytet Pedagogiczny Wydział Geograficzno-Biologiczny Instytut Geografii Zakład Dydaktyki Geografii

Bożena Elżbieta Wójtowicz, Ph.D., prof. Pedagogical University of Cracow, Faculty of Geographicaland Biological, Institute of Geography, Department of Geography Teaching. Head of the Departmentof Geography, Institute of Geography Teaching of the Pedagogical University of Cracow. Geographer,geography teacher, traveller, visited most of the European countries, Cuba, Mexico, Dominican Republic,India, Nepal, Egypt, Morocco, Jordan, Turkey. She has published over 190 scientific papers in thecountry and abroad. The author of the monograph Geography Sustainable Development EnvironmentalEducation and co-author and editor of a monographic work, including Świętokrzyskie Voivodeship,Tourism and ecology – to foster the cognitive needs and public awareness, Education and training ofteachers of geography in Poland and in the European Union, Educational fieldwork in ŚwiętokrzyskiNational Park. Co-author of textbooks: Geography. Polish Landscapes Class 4, Geography. Earth –our planet to Grade 6, Nature Class 4 and 5. Specialist in the field of geography, tourism and recreation,teaching geography and the environment.

References

Bosiacki, S., Rydlewski, P. (2009). Wielkomiejskie centra i galerie handlowe jako miejsca rekreacji i atrakcje turystyczne. Zeszyty Naukowe, 16.

Chrzanowska, A., Rochmińska, A. (2012). Zachowania nabywcze i przestrzenne klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 12.

Dudek-Mańkowska, S., Fuhramann, M. (2009). Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne. W: A. Stasiak (red.). Kultura i turystyka – wspólnie zyskać. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa.

Fatyga, B. (2009). Czas wolny. W: Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fuhramann, M. (2008). Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie. Turystyka i Hotelarstwo, 14.

Górny, A. (2010). Trzymając telewizyjnego pilota czy ściskając kierownicę roweru? Sposoby spędzania czasu wolnego w przestrzeni miasta późnonowoczesnego na przykładzie Katowic. W: I. Bukowska-Floreńska (red.). Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 10.

Jałowiecki, B. (2005). Przestrzeń ludyczna – nowe obszary metropolii. Studia Regionalne i Lokalne, 3.

Jung, B. (1989). Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kamiński, A. (1989). Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Ledwoń, S. (2009). Przekształcenia obszarów śródmiejskich z udziałem funkcji handlowej. W: P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.). Wybrane zagadnienia z rewitalizacji miast. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista.

Levytska, G., Kwiatkowska, E. (2009). Nowe tendencje w zachowaniach polskich konsumentów na rynku usług gastronomicznych. Marketing i Rynek, 16(8), 23–26.

Majchrzak, K. (2007). Centrum handlowe jako atrakcja turystyczna ery postturystyki na przykładzie Starego Browaru w Poznaniu. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 466(9).

Makowski, G. (2004). Świątynia konsumpcji: geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Ritzer, G. (2001). Magiczny świat konsumpcji. Warszawa: MUZA.

Rochmińska, A. (2012). Centra handlowe – miejsca spędzania czasu wolnego przez Łodzian Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 11.

Published

2015-02-23

How to Cite

Wójtowicz, B. E. (2015). Shopping malls as tourist services sites for spending free time by the inhabitants of Kielce. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(3), 97–110. https://doi.org/10.24917/20801653.293.7

Most read articles by the same author(s)