The process of development of Slovak automotive industry as an expression of the competitiveness of the region

Authors

  • Piotr Lizak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.17.12

Keywords:

przemysł, motoryzacja, Słowacja, konkurencja

Abstract

The spatial systems of different scale try to create the most advantageous conditions for attracting new forms of economic activity to the particular areas by increasing their attractiveness of the new locations for the economic activities.With reference to the presented premises the process of forming Slovak automotive industry is presented. The paper presents the essential factors that caused competitive advantage of Slovakia in comparison to other countries of Central Europe, determining increased streams of direct foreign investments that resulted in, among others, dynamic development of Slovak automotive industry.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Allen & Overy, 2005, “Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe” (Available at: http:// www. allenovery. com/ AOWeb/ binaries/ 27644.pdf)

Charlton A., 2003, “Incentive Bidding for Mobile Investment: Economic Consequences and Potential Responses.” OECD Development Center, Working Paper No. 203, January. (Available at: http:// www.oecd.org/dataoecd/39/63/2492289.pdf.)

Dobosiwicz Z., 1992, Foreign Investment in Europe, London: Routledge, s. 74.

Gontarz J., Remisiewicz M., 2003, Potrzeba inwestycji, Businessman, 1, s. 25–29.

Jakubiak M., Kolesar P., Izvorski I., Kurekova L., 2008, The automotive industry in the Slovak Republic: Recent developments and impact on growth, Working paper, no. 29, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank on behalf of the Commission on Growth and Development, Washington, s. 9–41.

Kamiński A., 2005, Europa Środkowo-Wschodnia w działalności koncernów międzynarodowych: na przykładzie koncernów motoryzacyjnych, Wyd. Mater, Szczecin.

KPMG, 2009, “Automotive Momentum: Slovakia – The Automotive Powerhouse of Central Europe?”.

KPMG, 2006, “Automotive Momentum: Slovakia – The Automotive Powerhouse of Central Europe?”.

Kukliński A., red., 2001, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa.

Ledgard J., 2005, “Skoda Leaps to Market,” Strategy + business 40, s. 7. (Available at: http://www.strategy-business.com/ media/ file/ sb40_05306.pdf).

Merkisz-Guranowska A., Merkisz J., 2007, Wybrane aspekty globalizacji w przemyśle motoryzacyjnym, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 99–100.

OICA Raports – production statistics by country and type – years 1997–2009.

Uhrik J., 2007, Interview president of the Automotive Industry Association of the Slovak Republic (ZAP SR) and former CEO of Volkswagen Slovakia, 04 March.

Wieloński A., 2005, Geografia przemysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Wierzbicki A.P., 1995, Perspektywy cywilizacji światowej XXI wieku a przemiany w Polsce, [w:] Świat przyszłości a Polska. Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku”, Warszawa.

Zioło Z., 2001, Informatyzacja przestrzeni gospodarczej jako wyznacznik konkurencyjności regionu, [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice, s. 37–57.

Zioło Z., 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, s. 9–20.

Zioło Z., 2004, Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu, [w:] Przemiany struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 7, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, s. 97–106.

Zioło Z., 2006, Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, s. 9–26.

Zioło Z., 2009, Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 12, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, s. 11–32.

Published

2011-01-01

How to Cite

Lizak, P. (2011). The process of development of Slovak automotive industry as an expression of the competitiveness of the region. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 17, 144–154. https://doi.org/10.24917/20801653.17.12