Vol. 17 (2011): The impact of the crisis on the behavior of enterprises and regional structure changes

					View Vol. 17 (2011): The impact of the crisis on the behavior of enterprises and regional structure changes

The impact of the crisis on the behavior of enterprises and regional structure changes

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2011

Published: 2011-01-01

Articles