Evaluation of Tourist Services in the Szczecin Landscape Park Puszcza Bukowa (Poland): a Study Based on Tourism Surveys

Authors

  • Barbara Osóch Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  • Wojciech Zbaraszewski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Analizy Systemowej i Marketingu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.341.6

Keywords:

landscape park, protected areas, Szczecin Landscape Park Puszcza Bukowa, services, tourism

Abstract

The article attempts to assess the state and directions of development of tourist services in the area of the Szczecin Landscape Park Puszcza Bukowa (SLP PB) and the directions of their development. The article presents the preliminary results of surveys conducted in 2019 using the PAPI method in the SLP PB area as part of the international REGE project. The survey involved 311 respondents visiting the SLP PB area. The main motivation for the visit (86%) of the respondents in SLP PB is leisure and recreation, and visitors spend time primarily on walking (49%) and cycling (25%). The vast majority of respondents (79%) are aware that the area they are in is protected. At the same time, only 56% of all respondents correctly defined the form of protection of the studied area as a landscape park, which indicates the need for further educational activities. Although the spontaneous associations of the respondents focused on the natural values of this area, the questions about the advantages and disadvantages of the response area concerned primarily tourist infrastructure, services provided or lack thereof. The respondents pointed primarily to service deficits in the area under study in the scope of: guided tours (23%), events (20%) and lack of tourist information points (15%).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Barbara Osóch, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Barbara Osóch, PhD, a geographer and assistant professor in the Institute of Spatial Management and Socio-Economic Geography of the University of Szczecin, Poland. Extensive interests in the field of social geography, sociology, water tourism have been presented in nuzmerous publications. The main area of her ​​academic interest is the development of geographical space for the needs of water tourism, recreational sailing and the social structure of participants of various forms of tourist activity.

Wojciech Zbaraszewski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Analizy Systemowej i Marketingu

Wojciech Zbaraszewski, PhD, an economist and assistant professor in the Department of System Analysis and Marketing at the West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland. Author of several dozen articles on the functioning of protected areas, environmental economics, sustainable development issues, as well as regional development. The originator and manager of several international projects related to the operation and tourism of protected areas, as well as projects related to renewable energy issues. Experienced in the field of organisation management, including non-profit organisations.

References

Atlas Turystyczno-Krajoznawczy 1:30 000. Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” (2014). Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne DTP System.

Borowiec, S. (1963). Gleby w zespołach bukowych Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 17(3).

Bushell, R., Bricker, K. (2016). Tourism in protected areas: Developing meaningful standards. Tourism and Hospitality Research, 17. doi: 10.1177/1467358416636173

Celiński, F. (1993). Osobliwości przyrodniczo-krajobrazowe Puszczy Bukowej – projektowanego Szczecińskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 49, 7–24.

Celiński, F., Denisiuk, Z. (1993). W sprawie utworzenia Parku Narodowego w Puszczy Bukowej pod Szczecinem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 49, 5–22.

Domian, G., Kędra, K. (2010). Bierna ochrona przyrody a bioróżnorodność na przykładzie Puszczy Bukowej koło Szczecina, 14.

Domian, G., Ziarnek, K. (eds.). (2010). Księga Puszczy Bukowej T. 1: Środowisko przyrodnicze. Retrieved from https://katalog.bg.szczecin.pl//cgi-bin/koha/opac-detail.pl/Ksiega_Puszczy_Bukowej__praca_zbiorowa_/?bib=167084

Dziedzic, E. (2015). Badania konsumentów usług turystycznych w regionach. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.

Eagles, P., Mccool, S., Haynes, C., Phillips, A. (2002). Sustainable Tourism in Protected Areas Guidelines for Planning and Management. doi: 10.1079/9780851995892.0000

GUS. (2017). Ochrona środowiska 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Hibszer, A. (2013). Parki narodowe w świadomości i działaniach społeczności lokalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Jasnowski, M., Friedrich, S. (1979). Znaczenie i zadania Puszczy Bukowej koło Szczecina a potrzeby jej ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 35, 15–27.

Job, H., Fließbach-Schendzielorz, M., Bittlingmaier, S., Herling, A., Woltering, M. (2019). Akzeptanz der bayerischen Nationalparks: Ein Beitrag zum sozioökonomischen Monitoring in den Nationalparks Bayerischer Wald und Berchtesgaden. Würzburg: Würzburg University Press.

Kmiecik, S., Woś, M. (1993). Zasady prowadzenia gospodarki leśnej w Puszczy Bukowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 49, 62–69.

??{

Leksykon Puszczy Bukowej. (2012). Szczecin: ZUPiW Plewnia J. Plewnia M.

}??

Lipniacki, W. (1979). Jezioro Szmaragdowe. Warszawa: Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK.

Lipniacki, W. (1981). Knieja Bukowa pod Szczecinem. Przewodnik. Szczecin: Zakład WydawniczoPropagandowy PTTK.

Lipniacki, W. (1993). Puszcza Bukowa, miniprzewodnik. Szczecin: Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej.

Lordkipanidze, M., Krozer, Y., Kadiman, T., Crul, M., Brezet, H. (2011). Impacts from tourism in protected areas.

Matuszewska, D. (2003). Funkcje turystyczne i konflikty w wybranych parkach narodowych Polski północno-zachodniej. Retrieved from: https://ksiegarnia.bogucki.com.pl/pl/p/Funkcje-turystyczne-i-konflikty-w-wybranych-parkach-narodowych-Polski-polnocnozachodniej/63

Mazur, E. (2009). Puszcza Bukowa jako rejon turystyczny. Przegląd Zachdoniopomorski. Rozprawy i Studia, XXIV (LIII), 1.

Ochrona środowiska 2018. (2018). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Rozporządzenie nr 113/2006 (2006). Rozporządzenie nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. W sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”. Retrieved from: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/313/(20110819.110517).095-2006.pdf

Rückert-John, J. (2017). Wahrnehmung und Wertschätzung von Natur und Naturschutz – Beispiele aus deutschen Großschutzgebieten im Vergleich mit der Studie „Naturbewusstsein in Deutschland“. doi: 10.1007/978-3-658-15733-3_12

Słowiak, J. (2017). Puszcza Bukowa jako przykład turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania parku krajobrazowego. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 19, 52/3.

Solbrig, F., Buer, C., Stoll-Kleemann, S. (2013). Landschaftswahrnehmung, regionale Identität und Einschätzung des Managements im Biosphärenreservat Südost-Rügen. Ergebnisse einer quantitativen Bevölkerungsbefragung. doi: 10.23689/fidgeo-1942

Stachak, A. (1993). Wartości przyrodnicze Puszczy Bukowej wskazujące na potrzebę uznania jej za park narodowy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 49, 25–32.

Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” (2019). Retrieved from: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska website: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewparkkrajobrazowy.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.117

Tumiłowicz, J. (1996). Ogród dendrologiczny w Glinnej pod Szczecinem. Szczecin: Szczecińska Agencja Turystyczna „SAT”.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody. , Pub. L. No. Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880.

World Bank Data. (2019, November 25). Retrieved from: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=ER.PTD.TOTL.ZS&country=

Downloads

Published

2020-03-30

How to Cite

Osóch, B. ., & Zbaraszewski, W. . (2020). Evaluation of Tourist Services in the Szczecin Landscape Park Puszcza Bukowa (Poland): a Study Based on Tourism Surveys. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(1), 80–91. https://doi.org/10.24917/20801653.341.6