The level of security of public transport as one of the main elements of the quality of transport services based on the example of Krakow (Poland)

Authors

  • Katarzyna Janczarska-Bergel Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną https://orcid.org/0000-0002-6075-0167

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.351.7

Keywords:

bus, public transport, safety, tram, urban transport

Abstract

Urban transport is playing a more and more significant role in the functioning of large urban agglomerations. Readily available public transport constitutes a cheap, fast and safe mean of transport, enabling the commuting from one place to another. The attractiveness of transport service depends on a number of factors including, among others, safety. It concerns both passengers and drivers being directly exposed to the perils of transport. High standard of service reduces the risk related with transport, providing at the same time a widely understood sense of safety for people using it. The aim of the article is to indicate the most important aspects influencing safety in public transport, based on the example of the solutions applied in Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie (English: Municipal Transport Services Inc of Kraków) along with the presentation of challenges and perspectives of Polish public transport.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Katarzyna Janczarska-Bergel, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną

Katarzyna Janczarska-Bergel, MSc, Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography, Department of Geographical Education Research. A graduate of the Institute of Geography of the Pedagogical University of Krakow (2017). A PhD student in the Institute of Geography of the Pedagogical University of Krakow. Author’s research interests include regional development of France, ecology and geography didactics.

References

Beecroft, M., Pangbourne, K. (2014). Personal security in travel by public transport. The role of traveller information and associated technologies. IET Intelligent Transport Systems, 9, 167–174.

Bezpieczeństwo pasażerów i pracowników MPK SA podczas pandemii koronawirusa. (2020, 10 października). Pozyskano z http://www.mpk.krakow.pl/pl/aktualnosci/news,8318,bezpieczenstwo-pasazerow-i-pracownikow-mpk-sa-podczas-pandemii-koronawirusa.html

Biała Księga Transportu. (2020, 10 listopada). Pozyskano z https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_pl.pdf

Ciastoń-Ciulkin, A., Nosal, K. (2014). Hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór środka podróży na przykładzie Krakowa. Transport Miejski i Regionalny, 3, 9–15.

Dyr, T. (2011). Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku. Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe, 12(10), 20–29.

Janczarska-Bergel, K. (2020). Proekologiczne rozwiązania w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. szansą na poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców Krakowa. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34(1), 124–137.

Joewono, T., Kubota, H. (2005). Safety and security improvement in public transportation based on public perception in developing countries. IATSS Research, 30, 86–100.

Kołodziejski, H., Wyszomirski, O. (2012). Zarządzanie bezpieczeństwem w miejskim transporcie zbiorowym z punktu widzenia organizatora. Transport Miejski i Regionalny, 6, 4–12.

Łukasik, Z., Bril, J., Bril, D. (2013). Zagrożenia związane z transportem drogowym. Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe, 14(3), 45–57.

Michalski, J. (2017). Bezpieczeństwo miejskiej komunikacji autobusowej w okresie zrównoważonego transportu publicznego Rzeszowa w latach 2013–2016. Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe, 18(12), 287–296.

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013–2020. (2020, 30 października). Pozyskano z https://www.krbrd.gov.pl/files/file/NP-BRD-2020_przyjety_przez_KRBRD.pdf

Program Bezpieczny Transport 2015–2020. (2020, 1 listopada). Pozyskano z http://www.pte.pl/pliki/2/12/Bezpieczny%20Transport.pdf

Raczyńska-Buława, E. (2016). Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie. Założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych. Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17(10), 8–14.

Siedlecka, S., Mądziel, M. (2016). Problemy bezpieczeństwa w logistyce transportu drogowego. Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17(6), 1536–1539.

Starowicz, W. (2016). Karta praw pasażera miejskiego transportu zbiorowego. Problemy Transportu i Logistyki, 3, 163–172.

Strzelczyk, M. (2017). Ocena jakości taboru transportu publicznego na przykładzie miasta Częstochowy. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 28(2), 59–72.

Tubis, A., Poskart, A., Rydlewski, M. (2018). Ocena ryzyka podróżowania wrocławską komunikacją publiczna z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i logistyki. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 120, 415–426.

Zamkowska, S., Mężyk, A. (2014). Zagrożenia bezpieczeństwa podróżnych w transporcie zbiorowym. Logistyka, 4, 1518–1525.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. (2020, 25 października). Pozyskano z https://www.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-publicznego-transportu-zbiorowego-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce-glowny-inspektorat-sanitarny-ministerstwo-zdrowia-ministerstwo-infrastruktury-24082020-r

Published

2021-03-29

How to Cite

Janczarska-Bergel, K. (2021). The level of security of public transport as one of the main elements of the quality of transport services based on the example of Krakow (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(1), 96–108. https://doi.org/10.24917/20801653.351.7