Proecological Solutions in Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. in Krakow (Poland)

Authors

  • Katarzyna Janczarska-Bergel Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.341.9

Keywords:

bus, ecology, Krakow, transport, tram

Abstract

The aim of the article is to present proecological solutions applied in Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie (Municipal Transport Services in Krakow) in order to improve the quality and comfort of city residents’ life. Krakow as a dynamically developing city struggles with the problem of significant air pollution concerning mainly the increased concentration of PM10 dust. The main source of PM10 in European cities is road traffic (compression-ignition engines without diesel particulate filters) as well as the so-called low-stack emission. For years, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne in Krakow has been trying to enhance activities for the improvement of the state of the environment, implementing year by year ever up-to-date ecological solutions. The enterprise has received numerous awards acknowledging its ecological activity which confirms the effectiveness of these activities. Examples include the EKOJANOSIK award granted by National Ecological Council) and statuette of Public Transport Leader presented in 2018 to the President of Krakow by the Polish Union of Public Transport Employers. For realising the aim of this report, analysis as well as evaluation of the activities of Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne in Krakow in the context of ecology were used, along with critical research of available literature.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Katarzyna Janczarska-Bergel, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii

Katarzyna Janczarska-Bergel, MSc, graduate of the Institute of Geography of the Pedagogical University of Krakow (2017). A doctoral student in the Institute of Geography of the Pedagogical University. Her research interests include regional development of France, ecology, transport and didactics of geography.

References

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej – Wydział Gospodarki Komunalnej (2019, 16 listopada). Pozyskano z https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/

Bodzek, M. (2018). Zielone i społeczne odpowiedzialne zamówienia publiczne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Homo Politicus, 13, 115–123.

Bogacki, M., Bździuch, P. (2017). Autobusowy transport publiczny w Krakowie na tle najlepszych światowych systemów komunikacji miejskiej oraz ocena wpływu jego modernizacji na wielkość emisji zanieczyszczeń. Transport Miejski i Regionalny, 4, 26–31.

Chamier-Gliszczyński, N. (2010). Ekologiczny transport w miastach. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6, 1–6.

Fajczak-Kowalska, A., Kowalska, M. (2017) Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego – gmina miejska Pabianice. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12, 532–537.

Fajczak-Kowalska, A., Rudowska, P., Ziemiński, P. (2017). Zrównoważony transport publiczny jako podstawa logistyki miejskiej przyjaznej społeczeństwu. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 1(46), 27–43.

Filipowicz, J., Filipowicz, P., Zaprawa, K. (2017). Emisja zanieczyszczeń spalinowych przez autobusy komunikacji miejskiej. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 9, 52–55.

Guciewski, Ł., Jóźwiak, A. (2018). Wybrane aspekty ekologii w miejskim transporcie drogowym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 120, 143–153.

Jurga, S., Zając, G. (2017). Energochłonność pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie. Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6, 1142–1146.

Korneć, R. (2018). System transportu miejskiego wobec zrównoważonego rozwoju. Studia Miejskie, 30, 71–84.

Kostrz, M., Satora, P. (2017). Związki odpowiedzialne za zanieczyszczenie powietrza. Inżynieria Ekologiczna, 6(18), 89–95.

Kuchcik, M., Milewski, P. (2018). Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – stan, przyczyny i skutki.

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 182, 341–364.

Motowidlak, U. (2015). Rola transportu miejskiego w realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 249, 172–184.

MPK SA w Krakowie wyposażyło 6 autobusów w panele słoneczne (2019, 8 listopada). Pozyskano z http://www.mpk.krakow.pl/pl/aktualnosci/news,6614,mpk-sa-w-krakowie-wyposazylo-6-autobusow-w-panele-sloneczne.html

Podsumowujemy 2018 rok – ekologiczna komunikacja autobusowa i umowa na 50 nowych niskopodłogowych tramwajów (2019, 8 listopada). Pozyskano z http://www.mpk.krakow.pl/pl/aktualnosci/news,6901,podsumowujemy-2018-rok--ekologiczna-komunikacja-autobusowa-i-umowa-na-50-nowych-niskopodlogowych-tramwajow.html

Raport o stanie środowiska województwa małopolskiego w 2016 roku (2019, 16 listopada). Pozyskano z http://krakow.pios.gov.pl/stan-srodowiska/publikacje/raporty-o-stanie-srodowiska/

Rozkład taboru (2019). Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Rulaff, M. (2013). Projekt Trolley jako przykład promowania ekologicznego transportu zbiorowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 60, 89–96.

Starowicz, W. (2004). Charakterystyka polskiej normy „Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim”. TTS Technika Transportu Szynowego, 9, 29–41.

Starowicz, W. (2017). Nowa polityka transportowa miasta Krakowa na lata 2016–2025. Transport Miejski i Regionalny, 4, 5–12.

Statut Spółki Akcyjnej (2019, 15 listopada). Pozyskano z http://bip.mpk.krakow.pl/pl/status-spolki/document,1920.html

Tramwaj Tango Kraków Lajkonik (2019, 16 listopada). Pozyskano z https://www.stadlerrail.com/media/pdf/tmpkc0719p.pdf

WIOŚ (2018) (2019, 10 listopada). Biuletyn o zanieczyszczeniu powietrza WIOŚ (2018). Pozyskano z http://krakow.pios.gov.pl/stan-srodowiska/monitoring-powietrza/miesieczna-informacja-o-zanieczyszczeniu/

Zatrudnienie w MPK S.A. w Krakowie (2019, 10 listopada). Pozyskano z http://www.mpk.krakow.pl/pl/organizacja/zatrudnienie/

Published

2020-03-30

How to Cite

Janczarska-Bergel, K. . (2020). Proecological Solutions in Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. in Krakow (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(1), 124–137. https://doi.org/10.24917/20801653.341.9