Vol. 23 (2013): The role of innovativeness in socio-economic development of spatial systems

					View Vol. 23 (2013): The role of innovativeness  in socio-economic development  of spatial systems

The role of innovativeness  in socio-economic development  of spatial systems

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii,

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2013

 

Published: 2013-09-30

Articles