Vol. 24 (2013): The selected problems of tourism industry development

					View Vol. 24 (2013): The selected problems of tourism industry development

The selected problems of tourism industry development

Prace Komisji Geografii Przemysłu

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24,

Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii,

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Warszawa - Kraków 2013

Published: 2013-12-31