Functioning of the fish processing industry in the period of economic crisis

Authors

  • Paweł Czapliński Akademia Pomorska, Słupsk Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.17.10

Keywords:

przemysł, przetwórstwo rybne, kryzys

Abstract

This article is an attempt to describe the functioning of the domestic fish processing industry under the conditions of the worldwide economic crisis. Research results show that, in spite of a distinct slowdown in the Polish economy, the fish processing sector is achieving very good financial results. This is mainly due to a high share of exports in sales, high technological innovation resulting from modernization of fish processing plants as well as from new organization and production solutions, and, in particular, from implementing consolidation strategy in the supply, production and market sphere.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Barnowski M., 2010, Wykupuje Szkocję, zainwestuje w Słupsku, „Głos Pomorza”, nr 231(1135).

Bronikowski A., 2009, Główni gracze na rynku ryb w Polsce, „AgroTrendy”, nr 24 (131).

Brzózka M., Stęniak Ł., 2010, Rok konsolidacji?, „Rynek Spożywczy”, nr 19.

Bykowski P.J., 2010, Przetwórstwo ryb w Polsce – szanse i zagrożenia, referat wygłoszony na XXXV Krajowej Konferencji – Szkolenia dla Hodowców Ryb Łososiowatych, Jastrzębia Góra, 6–8.10.2010.

Czapliński P., 1999, Gospodarka rybna województwa słupskiego na tle gospodarki morskiej Polski, Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze, nr 12 c, Wyd. Nauk. WSP, Słupsk.

Graniszewska M., 2010, Morpol kupuje farmy łososi, „Puls Biznesu”, nr 160.

Grygiel W., Horbowy J., Janusz M., Karnicki Z., Kołodziej K., Kołodziejski W., Kuzebski E., Pawlikowski B., Pieńkowska B., Rakowski M., Wyszyński M., 2009, Kompleksowa ocena segmentu pelagicznego polskiego rybołówstwa bałtyckiego celem wskazania możliwości podniesienia jego efektywności poprzez wdrażanie PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż- nych obszarów rybackich 2007–2013”, MIR, Gdynia.

Hryszko K., 2010, Handel zagraniczny rybami i owocami morza oraz ich przetworami, Rynek Ryb. Stan i perspektywy, nr 13, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Kobielska Z., 2009, Ryba prosto z wody, „Fresh & Cool Market”, nr 10.

Kotler P., Caslione J., 2009, Chaotics: The Business of Managing and Marketing in The Age of Turbulence, Amacom, New York. Koszarek M., 2005, Przetwórstwo ryb, [w:] Wstępna analiza trzech potencjalnych klastrów w województwie zachodniopomorskim, red. S. Szultka, Wyd. IBnGR, Gdańsk.

Kuzebski E., 2010, Połowy bałtyckie w 2009 r., „Wiadomości Rybackie”, nr 1–2 (173).

Lipszyc J.B., 2010, Kryzys trwał za krótko, „Rynek Spożywczy”, nr 16.

NOBE 2010, Quarterly forecasts of the economic development of Poland, Warszawa.

Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D., 2010, Procesy inwestycyjne i strategie przedsię- biorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa.

Pawlikowski B., 2010, Możliwości i uwarunkowania wzrostu przetwórstwa szprotów bałtyckich na produkty żywnościowe w krajowym sektorze rybnym, „Wiadomości Rybackie”, nr 1–2 (173).

Rachwał T., 2006, Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej, [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 9, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa–Kraków, s. 98–115.

Seremak-Bulge J., 2009, Dynamiczny rozwój i dobre perspektywy na przyszłość. I Edycja Rankingu Zakładów Rybnych, „Agro Trendy”, nr 24 (131).

Seremak-Bulge J., 2010, Rynek i spożycie ryb w latach 2009–2010, referat wygłoszony na XXXV Krajowej Konferencji – Szkolenia dla Hodowców Ryb Łososiowatych, Jastrzębia Góra, 6–8.10.2010.

Socha R., 2010, Rekin na łososiu, „Polityka”, nr 16 (2752).

Szewczyk D., 2010, Ocena stanu sektora MŚP oraz najważniejsze instrumenty i kierunki wsparcia, PARP, Warszawa.

Szostak S., 2009, Wyniki gospodarki rybnej w 2008 r., „Wiadomości Rybackie”, nr 9–10 (171).

Szostak S., Rakowski M., Budny T., 2010, Morska gospodarka rybna w 2009 r. Wyd. MIR, Gdynia.

Zatrudnienie w sektorze rybołówstwa, Komisja Europejska, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg, 2006.

Published

2011-01-01

How to Cite

Czapliński, P. (2011). Functioning of the fish processing industry in the period of economic crisis. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 17, 114–128. https://doi.org/10.24917/20801653.17.10

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>