Vol. 36 No. 1 (2022): New challenges for industrial development

					View Vol. 36 No. 1 (2022): New challenges for industrial development

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 36 (1)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 36 (1)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kraków 2022

Published: 2022-03-31

Articles