Vol. 38 No. 1 (2024): Variability of conditions and selected problem in spatial systems research

					View Vol. 38 No. 1 (2024): Variability of conditions and selected problem in spatial systems research

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 38(1)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 38(1)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kraków 2024

 

Published: 2024-03-27