Development of warehousing infrastructure in the close vicinity of seaports in Poland against the background of the potential of port cities and port‑city relations

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.381.1

Keywords:

logistics centres, logistics infrastructure, Poland, seaports, seaport facilities, warehouse centres

Abstract

The subject of the study was the distribution of warehousing infrastructure, taking into account the socio-economic potential of the studied ports and port cities, and the port–city relationships. The following were considered: the population of port cities, the number of businesses in the manufacturing industry, and the turnover and cargo structure in ports and storage facilities, i.e. storage centres, container depots and fuel depots. The analysis covered ten ports in Poland: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, Police, Kołobrzeg, Elbląg, Darłowo, Ustka and Stepnica. There was a clear advantage for the port and the city of Gdańsk in each aspect analysed. In a broader spatial perspective, considering the Tricity of Gdańsk–Gdynia–Sopot conurbation, its potential is even more significant, with Gdynia, the second largest port in Poland, also benefiting. The larg- est warehousing centre in northern Poland was located within the Gdańsk area, near the container terminal. Business entities operating there have taken advantage from the neighbourhood of the port.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Tadeusz Bocheński, Uniwersytet Szczeciński

Tadeusz Bocheński, PhD, assistant professor at the Institute of Spatial Management and Social and Economic Geography, University of Szczecin. He specialises in transport geography, researching the functioning of rail- ways, intermodal transport and seaports, as well as the links between industry, railways, and seaports. His field of interest also includes the delimitation of functional regions in Poland. His research interests include Poland, Central and Eastern Europe and the Baltic Sea region.

 

References

R. (2023, sierpień 2). Pozyskano z: https://www.7rsa.pl/ (dostęp: 20.12.2023).

Balticon. (2021, wrzesień 30). Balticon – Depoty kontenerowe, sprzedaż i wynajem kontenerów oraz transport drogowy. Pozyskano z: https://balticon.pl (dostęp: 20.12.2023).

Bank Danych Lokalnych. (2023). [dataset]. Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat (dostęp: 20.12.2023).

Bird, J.H. (1963). The Major Seaports of the United Kingdom. London: Hutchinson.

Bocheński, T. (2014). Rola kolei w obsłudze centrów logistycznych i transportu intermodalnego w Polsce. Problemy Transportu i Logistyki, 28, 21–35.

Bocheński, T. (2018). Warehouse and logistics centres in Poland. European Journal of Service Management, 28, 73–79. doi: https://doi.org/10.18276/ejsm.2018.28/2–08

Bocheński, T. (2019). Przemysł w portach morskich regionu Morza Bałtyckiego. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, [Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego] 33(4), 80–94. doi: https://doi.org/10.24917/20801653.334.5

Bocheński, T. (2020). Industry in seaports in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, [Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego] 34(4) 22–37. doi: https://doi.org/10.24917/20801653.344.2

Bocheński, T. (2022). Małe porty morskie Polski – potencjał i perspektywy rozwoju . W: M. Pacuk, M. Połom (red.), Warunki i czynniki rozwoju Pomorza – wybrane problemy. Gdańsk: Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., 127–141.

Bocheński, T., Palmowski, T. (2015). Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o.

Bocheński, T., Palmowski, T., Studzieniecki, T. (2021). The Development of Major Seaports in the Context of National Maritime Policy. The Case Study of Poland. Sustainability, 13(22), 12883. doi: https://doi.org/10.3390/su132212883

Boulos, J. (2016). Sustainable Development of Coastal Cities-Proposal of a Modelling Framework to Achieve Sustainable City – Port Connectivity. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 974–985. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.094

Cushman & Wakefield. (2023, sierpień 2). Mapa powierzchni magazynowych 2022. Pozyskano z: https://industrial.pl/mapa-powierzchni-magazynowych-2022 (dostęp: 20.12.2023).

Daamen, T.A. (2007). Sustainable development of the European port‑city interface. In: P. Boelhouwer, D. Groetelaers, A. Ouwehand, E. Vogels (eds.), ENHR Sustainable Urban Areas, 1–20.

Ducruet, C. (2005). Approche comparée du développement des villes-ports à l’échelle mondiale. Problèmes conceptuels et méthodologiques. 48, 59–79.

Ducruet, C. (2011). The port city in multidisciplinary analysis. In: J. Alemanyand, R. Bruttomesso, The port city in the XXIst century: New challenges in the relationship between port and city, 32–48.

Fechner, I. (2004). Centra logistyczne. Cel – realizacja – przyszłość. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania. Pozyskano z: https://docer.pl/doc/enese5x (dostęp: 20.12.2023).

Fechner, I., Krzyżaniak, S. (2013). Rola i znaczenie centrów logistycznych w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki, 22 , 97–107.

GLP przejmuje Pomorskie Centrum Logistyczne. (2020, marzec 20). Pozyskano z: trojmiasto.pl. https://biznes.trojmiasto.pl/GLP-przejmuje-Pomorskie-Centrum-Logistyczne-n143404. html (dostęp: 20.12.2023).

Goniszewski, M. (2023). Bez wyraźnej tendencji. Pozyskano z: https://www.namiary. pl/2023/03/24/bez-wyraznej-tendencji/ (dostęp: 20.12.2023).

Google Maps. (2023, 2 sierpień). Pozyskano z: https://www.google.pl/maps/preview (dostęp: 20.12.2023).

Gospodarka morska w Polsce w 2022 roku. (2023). Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/gospodarka-morska-w-polsce-w-2022-roku,7,20.html (dostęp: 20.12.2023).

Grzelakowski, A.S. (2017a). Polish Logistics Macro-System in the Global Maritime Logistics Space. Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics, 68 Modeling of Logistic Processes and Systems, 7–16. doi: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5316

Grzelakowski, A.S. (2017b). Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych. Problemy Transportu i Logistyki, 37, 161–169.

Hoyle, B. (1998). The redevelopment of derelict port areas. The Dock & Harbour Authority, 887. Hoyle, B.S. (1998). Cities and Ports: Concepts and issues. VEGUETA, 3, 263–278.

Kochanowski, M. (red.). (1998). Współczesne metamorfozy miast portowych. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Marcadon, J. (1997). La stratégie des armements maritimes et les métropoles portuaires. W: P. Claval, A.L. Sanguin (ed.), Métropolisation et Politique. Paris: L’Harmattan, 189−203.

Matczak, M. (2016). Polskie porty morskie jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji. Pozyskano z: https://pracodawcypomorza.pl/2016/07/12/polskie-porty-w--raporcie/ (dostęp: 20.12.2023).

Miklińska, J. (2015). Seehafen-Güterverkehrszentren in Polen. W: Wachsender Verkehr auf der Ostsee – Verkehrswirtschaftliche und umweltpolitische Herausforderungen im Seeverkehr. Berlin: Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft.

Miklińska, J. (2017). The Essence of the Activity of Developers in the Polish Industrial and Warehouse Market. Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics, 68 Modeling of Logistic Processes and Systems, 77–87. doi: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5324

Miklińska, J. (2018). Logistics centres in poland from the perspective of european standards – status quo and development opportunities. W: O. Čokorilo (ed.), Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering. City Net Scientific Research Center.

Norcliffe, G., Bassett, K., Hoare, T. (1996). The emergence of postmodernism on the urban water- front: Geographical perspectives on changing relationships. Journal of Transport Geography, 123–134.

OpenStreetMap. (2023, sierpień 2). OpenStreetMap. Pozyskano z: https://www.openstreetmap. org/ (dostęp: 20.12.2023).

Pacuk, M., Palmowski, T., Szwankowski, S. (2002). Współpraca sieciowa w relacji miasto–port. Transport multimodalny i centra logistyczne. Studia Europejskie, 10, 311–331.

Palmowski, T., Pacuk, M., Michalski, T. (2001). Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych na przykładzie Gdańska i Gdyni. W: XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 33–46.

Panattoni Europe. (2023, sierpień 2). Pozyskano z: https://panattonieurope.com/pl-pl/znajdz-nieruchomosc (dostęp: 20.12.2023).

PERN S.A. (b.d.). PERN – strona główna. Pobrano 14 sierpień 2023, z https://www.pern.pl/

Piekarski, W., Juściński, S. (2005). Centra logistyczne w polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Eksploatacja i Niezawodność, nr 4, 46–54.

Radunia‑Containers. (b.d.). Pobrano 10 sierpień 2023, z https://www.radunia.com.pl/oferta/skladowanie-kontenerow/

Ref‑Con. (b.d.). Pobrano 10 sierpień 2023, z https://ref-con.pl/

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2022. (2022). [dataset]. Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/ rocznik-statystyczny-gospodarki-morskiej-2022,11,15.html

Rokicki, T., Bórawski, P., Bełdycka-Bórawska, A., Szeberényi, A., Perkowska, A. (2022). Changes in Logistics Activities in Poland as a Result of the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 14(16), Article 16. https://doi.org/10.3390/su141610303

„RUBONAFT” sp. Z o.o. W upadłości. (2023). Ogólnopolska Wyszukiwarka Przedsiębiorców. https://www.owg.pl/krs-rp/rubonaft_spolka_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_w_upadlosci_9,88,000000979,0000009794

Rudewicz, J. (2021). Przeobrażenia przestrzenno-funkcjonalne terenów poportowych w Szcze- cinie w świetle klasycznych modeli miasto-port. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(4), 109–127. https://doi.org/10.24917/20801653.354.7

Runge, A. (2013). Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Rynek przemysłowo‑logistyczny. Polska Q2 2023. (2023). CBRE. https://www.cbre.pl/insights/figures/polski-rynek-przemysłowo-logistyczny-2-kw-2023

Seassaro, L. (1992). Gênes, ou le poids de la longue durée culturelle: Au port s’amarre le des- tin de la ville. Les Annales de la Recherche Urbaine, 55(1), 11–22. https://doi.org/10.3406/ aru.1992.1669

Taryfa za usługi. (2022). Gdynia Container Terminal Sp. z o.o. https://www.gct.pl/wp-content/uploads/2022/12/GCT_TARYFA_OD_1_1_2023_PL.pdf

Vigarié, A. (1979). Ports De Commerce Et Vie Littorale. Hachette. https://www.abebooks.fr/Ports-Commerce-Vie-Littorale-Vigari%C3%A9-Andr%C3%A9/18367233548/bd

Waldman, M. (2016). Rola depotów kontenerowych w obrocie intermodalnymi jednostkami transportowymi. Aytobusy, 12, 1895–1901.

Weber, A. (1922). Ueber den Standort der Industrien. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). http://archive.org/details/ueberdenstandort00webeuoft

Wiegmans, B.W., Louw, E. (2011). Changing port–city relations at Amsterdam: A new phase at the interface? Journal of Transport Geography, 19(4), 575–583. doi: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.06.007

Ziajka, E., Chmielecka, A. (2023). Report Polish ports in 2022. Summary and future outlook (Port Monitor). Actia Forum sp. z o.o.

Published

2024-03-27

How to Cite

Bocheński, T. (2024). Development of warehousing infrastructure in the close vicinity of seaports in Poland against the background of the potential of port cities and port‑city relations. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 38(1), 7–26. https://doi.org/10.24917/20801653.381.1

Most read articles by the same author(s)