Vol. 38 No. 2 (2024): Enterprises operating in selected countries

					View Vol. 38 No. 2 (2024): Enterprises operating in selected countries

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 38(2)

Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 38(2)

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kraków 2024

Published: 2024-06-27