Knowledge as a Basic Development Factor of Industry and Services

Authors

  • Tomasz Tadeusz Brzozowski Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.21.24

Keywords:

knowledge, redefinition, pragmatism, industry, services

Abstract

The subject of this article is knowledge as a basic instrument, which can be applied in industryand services. Currently, a status of this kind of knowledge is changeable and most frequently it isconnected with pragmatic dimension of contemporary business. At present it seems that the ancient andmedieval idea of disinterested knowledge belongs to the past.The main aim of this paper is an attempt to redefine the real meaning of knowledge in modern timesand to establish what impact business sphere has on social relationships. Changes which occur in wayswe relate to each other, in my mind, are a result of expansionist and attractive world of economy for thecontemporary human being.Nowadays, the pragmatic knowledge narrows them only to the instrument of increasing profit andbuilding competitive advantage in business. The most important and visible changes in the meaning andfunction of knowledge occur in industry and service sectors.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Tomasz Tadeusz Brzozowski, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa

Tomasz Tadeusz Brzozowski, Ph.D. A graduate of Polish Philology and Philosophy at the University in Wroclaw. He has completed Entrepreneurship and History as postgraduate studies. He works as a certified teacher. Currently he is a doctoral candidate on Cultural Studies as a part of the Department of Historical and Pedagogical Sciences at the University of Wroclaw. Cultural studies provide him with tools and competencies to analyze and understand systems of values and identity strategies in the mod­ern world. He is busy with ethics, ontology and transcendental philosophy as well as Polish philosophy in the 19th and 20th century. He is interested in ethics of business (Corporate Social Responsibility). Now, he prepares a second dissertation about a global processes and their influence on a quality of interpersonal and dialogical relationships. He is a Lecturer on WWSZiP in Walbrzych, WST-E in Swidnica, and WSB in Wroclaw. He also works as a scientist and moral tutor in ALA in Wroclaw.

Tomasz Tadeusz Brzozowski, Ph.D. A graduate of Polish Philology and Philosophy at the University in Wroclaw. He has completed Entrepreneurship and History as postgraduate studies. He works as a certified teacher. Currently he is a doctoral candidate on Cultural Studies as a part of the Department of Historical and Pedagogical Sciences at the University of Wroclaw. Cultural studies provide him with tools and competencies to analyze and understand systems of values and identity strategies in the mod­ern world. He is busy with ethics, ontology and transcendental philosophy as well as Polish philosophy in the 19th and 20th century. He is interested in ethics of business (Corporate Social Responsibility). Now, he prepares a second dissertation about a global processes and their influence on a quality of interpersonal and dialogical relationships. He is a Lecturer on WWSZiP in Walbrzych, WST-E in Swidnica, and WSB in Wroclaw. He also works as a scientist and moral tutor in ALA in Wroclaw.

References

Bauman, Z. (2012). To nie jest dziennik. Przeł. M. Zawadzka. Poznań: Wydawnictwo Literackie.

Brzozowski, T.T. (2009). Teleworking/telecommuting – system podnoszący stopień zinformaty¬zowania sektora pracy. Szanse i zagrożenia dla społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 143–159.

Brzeziński, J. (1996). Doświadczenia uniwersytetu europejskiego a przyszła organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce. W: Idea Uniwersytetu u schyłku tysiąclecia. Praca zbiorowa. Warszawa, 91–101.

Castells, M., Aoyama, Y. (1994). Paths Towards The Informational Society: Employment Structure in G-7 Countries, 1920–90. International Labor Revirew, 133.

Cyrek, M. (2007). Wybrane koncepcje pomiaru gospodarki opartej na wiedzy. W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy. Praca zbio¬rowa, Zeszyt Nr 10, Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 208–224.M.eke

Dylus, A. (2005). Globalizacja. Wrocław: Ossolineum.

Friedman, T.L. (2005). The world is flat. A Brief history of the globalized. World in the Twenty-first Century. London: Penguin Books.

Hannerz, U. (2006). Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca. Przeł. K. Franek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sassen, S. (2007). Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy. Przeł. J. Tegnerowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lyotard, J.F. (1997). Kondycja ponowoczesna. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa: Aleteia.

Mielcarek, P. (2008). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 108–115.

Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 153–168.

Porębski, L. (2003). Rewolucja informacyjna jako źródło nowych podziałów społecznych, W: R. Borkowski (red.), Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia. Warszawa: Pax.

Soros, G. (1999). Kryzys światowego kapitalizmu. Warszawa.

Taylor, Ch. (2002). Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia. Przeł. A. Pawelec. Kraków: Znak.

eWallerstein, I. (2007). Ain I.rzeł. K. Gawlicz, M. Starnawski. Warszawa: Dialog.

Cyrek, M. (2007, 27 sierpnia). Wybrane koncepcje pomiaru gospodarki opartej na wiedzy. Pozyskano z: http://www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt10/16.pdf.

Gazda, P. (2011, 13 stycznia). Internet 2010 w liczbach: biliony e-maili, miliardy użytkowników, setki milionów stron. Pozyskano z http://webhosting.pl/Co.sie.dzialo.w.Internecie.w.2010.roku.

Vobacom. (2013, 7 lipca). Pozyskano z: http://www.vobacom.pl/Rozwoj_Internetu_w_Polsce_i_na_ swiecie.

Raport Strategiczny IAB Polska Internet 2012 (2013, 6 lipca). Pozyskano z: http://www.iabpolska.pl/ index.php?mnu=91.

Szarucki, M. (2013, 27 sierpnia). Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy. Pozyskano z: http://www.naukaigospodarka.pl/index.php?option=com_con-tent&view=article&id=285%3Apozycja-polski-na-tle-wybranych-krajow-w-rankingu- -gospodarki-opartej-na-wiedzy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl.

Cyrek, M. (2013, 4 lipca). Wybrane koncepcje pomiaru gospodarki opartej na wiedzy. Pozyskano z: http://www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt10/16.pdf.

Raport (2013, 11 stycznia). Pozyskano z: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/10838.pdf /.

Published

2013-11-28

How to Cite

Brzozowski, T. T. (2013). Knowledge as a Basic Development Factor of Industry and Services. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 21, 390–404. https://doi.org/10.24917/20801653.21.24