Sustainable Development strategy as a challenge for the processes of transformation in industry and services

Authors

  • Tomasz Tadeusz Brzozowski Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.19

Keywords:

rozwój, zrównoważony, transformacja, przemysł, usługi

Abstract

Sustainable Development is a strategy which has evidently expanded in the economy. Processesof industry and services transformation become a favourable occasion especially for ethical reflection.Sustainable Development as a strategy of company management is a real challenge for the abovementioned processes.This article concentrates on the advantages of this strategy put into practice, which allows theperception of such problems as: environmental protection, care about the place of employment, localsociety, etc.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Adamczyk J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa

Agenda 21, 1997, Sprawozdanie z realizacji w latach 1992–1996, MOŚZNiL, Warszawa

Bauman Z., 2000, Globalizacja, PIW, Warszawa

Evan W.M., Freemen E., 1999, Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji „udziałowców zewnętrznych”. Kapitalizm Kantowski, [w:] G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa

Frederick W.C., Davis K., Post J.E., 1988, Business and Society. Corporate Strategy, Public Ethics, McGraw-Hill Publishing Company, New York

Friedman M., 1999, Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków, [w:] G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa, s. 260–265

Gelbspan R., 1998, The Heat is On, Perseus Publishing, Cambridge, Massachusetts Johannesburg Summit, 2002, World Summit on Sustainable Development, UN, Washington

Laszlo Ch., 2008, Firma zrównoważonego rozwoju, EMKA, Warszawa

Mouffe Ch., 2005, Paradoks demokracji, WNDSWE, Wrocław

Rybak M., 2004, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, 2005, red. T. Borys, Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok

Published

2010-01-01

How to Cite

Brzozowski, T. T. (2010). Sustainable Development strategy as a challenge for the processes of transformation in industry and services. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 219–228. https://doi.org/10.24917/20801653.15.19