Senior Tourism – Opportunity and Challenges of Accommodation Facilities in the Context of an Aging Population, Based on the Example of Krynica-Zdrój in Poland

Authors

  • Magdalena Żmuda-Pałka University of Physical Education in Krakow
  • Matylda Siwek Pedagogical University of Krakow

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.333.12

Keywords:

Krynica Zdroj, senior activities, senior tourism, silver economy, travel service

Abstract

Demographic changes related to the aging of the population affect many aspects of our lives. The prolonged life expectancy, the decreasing number of births and the development of medicine and universal access to medical services mean that the age structure of the population is changing. A wide group of recipients is a chance for development for many enterprises connected with senior and spa tourism. The purpose of the work was to show the regularity and perspective of the development of the senior tourism in Krynica- Zdrój. The work involved the analysis of Internet offers of accommodation facilities in terms of the specially prepared, dedicated programmes for seniors. We were interested in the types of offers, discount packages, possibilities of activity and leisure, as well as facilities and accommodation facilities for the elderly. From among the entire accommodation base in Krynica-Zdrój, based on data from the Krynica Tourist Organization from 2017, we analysed accommodation facilities (221), including: 4-star hotels (6), 3-star hotels (3), guesthouses (11), sanatoriums (14), holiday resorts (65), wooden houses (8), private accommodation (107), shelters (2), and a hostel. The research shows that the market for senior tourism is not yet fully formed. Senior tourism has been surpassed by health tourism, well-developed in Krynica-Zdrój. Owners of facilities should, however, pay attention to and specify a diverse number of offers for seniors. By expanding the company’s range of services addressed to seniors, it is possible to improve the promotion of the accommodation facility, thus increase the sale of accommodation.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Magdalena Żmuda-Pałka, University of Physical Education in Krakow

Magdalena Żmuda-Pałka, PhD, assistant professor, University of Physical Education in Krakow, Faculty of Physical Education and Sport, Department of Humanities, Section of Pedagogy. She has graduated from the Jagiellonian University with an MA in Sociology and an MSc in Physiotherapy. Her research area includes sociology of physical culture, sport, touristic and recreation. Also her research area includes the history of sport. She is the author of Kultura fizyczna w działalności Feliksa Fidzińskiego (1890–1967), Nowy Sącz 2013.

Matylda Siwek, Pedagogical University of Krakow

Matylda Siwek, PhD in Physical Culture, assistant professor, Pedagogical University of Krakow, Faculty of Geography and Biology, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Studies. She has graduated from the University of Physical Education in Krakow with an MSc in Tourism and Leisure. In 2013 she completed doctoral studies and received a Doctorate Degree in Sciences in the field of Physical Culture. Her PhD thesis referred to tourism in Krakow before the First World War. Her research area includes physical culture, tourism, recreation, animation in tourism from both historical and contemporary perspective.

References

Borowiec, M., Dorocki, S. (2014). Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych, Przedsiębiorczość–Edukacja, 10, 267–284.

Borowska, A. (2010). Problemy ludzi III wieku w aspekcie czasu wolnego. Economy and Management, 2, 26–32.

CBOS (2016). Komunikat z badań 163. Sposoby spędzania czasu przez seniorów. Pozyskano z https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_163_16.PDF

Damis (2018, 21 grudnia). Pozyskano z http://krynica.damis.pl/oferty-specjalne/oferta-dla- -seniora.html

Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości (2008) (2018, 21 grudnia). Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie demograficznej przyszłości Europy (2007/2156(INI). Pozyskano z https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008IP0066&from=EN

Filas-Zając, P. (2015). Architektura uzdrowiskowa Krynicy-Zdrój. Budownictwo i Architektura, 14(1), 33–42.

Geovita (2018, 21 grudnia). Pozyskano z http://geovita.pl/oferta/10323/

Górska, E. (2010). Turystyka społeczna jako forma aktywizacji rynków turystycznych na przykładzie programów turystyki społecznej w Hiszpanii. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 9(4), 133–142.

Hołowiecka, B., Grzelak-Kostulska, E. (2013). Turystyka i aktywny wypoczynek. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 291, 163–179.

Hotel Czarny Potok (2018, 21 grudnia). Pozyskano z https://www.hotelczarnypotok.pl/

Hotel Wysoka (2018, 21 grudnia). Pozyskano z http:/www.wysoka.com/pakiety/wiosna-jesien- -2018-dla-seniorow

Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.

Kaczmarczyk, M., Trafiałek, E. (2007). Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska, 4, 116–118.

Kociszewski, P. (2016). Turystyka seniorów jako istotny czynnik aktywizacji osób starszych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 46(1), 217–237.

Kociszewski, P. (2017). Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów). Turystyka Kulturowa, 1, 80–105.

Kruczek, A., Weseli, A. (1987). Uzdrowiska karpackie. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Krupa, J., Soliński, T., Bajorek, M. (2011). Determinanty rozwoju turystyki zrównoważonej i zdrowotnej na terenie uzdrowisk – kreowanie jakości produktu turystycznego i uzdrowiskowego. W: T. Soliński, J. Krupa (red.). Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk. Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia.

Krynicka Organizacja Turystyczna (2017). Baza noclegowa. Pozyskano z http://www.krynica- -zdroj.pl/files/files/File/Baza%20noclegowa%20Krynicy%202017-1.pdf

Małopolanka & SPA (2018, 21 grudnia). Pozyskano z https://malopolanka.eu/pakiet-dla-seniora/

Niemczyk, A. (2011). Zmiany w zachowaniach turystycznych segmentu dojrzałych konsumentów w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 660(72), 613–626.

Niewiadomska, A., Sobolewska-Poniedziałek, E. (2015). Srebrna gospodarka – nowy paradygmat rozwoju starzejącej się Europy. Ekonomia XXI wieku, 3(7), 65–81.

Noclegi Węglarz (2018, 21 grudnia). Pozyskano z http://www.noclegiweglarz.pl/index.php? option=com_content&view=article&id=18&Itemid=30

Oleśniewicz, P., Widawski, K. (2015). Motywy podejmowania aktywności turystycznej przez osoby starsze ze Stowarzyszenia Promocji Sportu Fan. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 51, 15–24.

Osada nad Słotwinką (2018, 21 grudnia). Pozyskano z http://www.krynica-osada.pl/wczasy- -dla-seniora-voucher.html

Pensjonat Kaprys (2018, 21 grudnia). Fundusz Wczasów Pracowniczych. Pozyskano z https:// fwp.pl/krynica_zdroj_kaprys.html

Pensjonat Urocza (2018, 21 grudnia). Pozyskano z http://pensjonat-urocza.pl/wczasy-dla- -seniora/ Plan rozwoju uzdrowiska Krynicy-Zdroju na lata 2016–2023 (2016). Krynica-Zdrój.

Piastun (2018, 21 grudnia). Pozyskano z http://www.piastun.eu/zlote-gody

Sanatorium Warta (2018, 21 grudnia). Pozyskano z http://www.sanatoriumwatra.pl/service/ promocja-karta-seniora/

Sanatorium Zgoda (2018, 21 grudnia). Pozyskano z http://www.sanatoriumzgoda.pl/?go=40& lang=1

Semków, J. (2008). Niektóre problemy aktywności społeczno-kulturalnej w okresie później dorosłości, W: A. Fabis (red.). Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów. Bielsko- -Biała: Biblioteka Gerontologii Społecznej, 17–22.

Stańczak, J., Szałtys, D. (2017). Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy. Konferencja prasowa prezesa GUS, notatka informacyjna. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Synak, B. (2003). Polska starość. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szukalski, P. (2012). Srebrna gospodarka. Demografia i Gerontologia Społeczna, 7, 1–4.

Szwarc, H., Wolańska, T., Łobożewicz, T. (1988). Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Śniadek, J. (2007). Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce. Gerontologia Polska, 15(1–2), 21–30.

Thenapa II (2018, 21 grudnia). Pozyskano z http://www.thenapa2.org/about/index.htm

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (2018, 21 grudnia). Pozyskano z https://krynica.urk.edu.pl/ oferta-sezonowa-na-zime.html

Urbaniak, B. (2016). W kierunku „srebrnej gospodarki” – konieczność czy szansa na rozwój. Studia Prawno-Ekonomiczne, 98, 275–291.

Wierzchosławski, S. (1999). Demograficzne aspekty procesu starzenia się ludności Polski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 19–56.

Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami (2005) (2018, 21 grudnia).

Zielona Księga. Komunikat Komisji Europejskiej. Pozyskano z https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/c08260e4-6f8e-47cd-aeee-03b57715189b/language- pl

Zawadka, J. (2016). Charakterystyka aktywności turystycznej seniorów w Polsce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2(34), 119–129. doi: 10.18276/ept.2016.2.34-10

Żmuda-Pałka, M., Siwek, M., Kolasińska, A. (2018). Usługi spa i wellness w wybranych krakowskich hotelach, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(1), 63–75. doi: 10.24917/20801653.321.5

Published

2019-09-30

How to Cite

Żmuda-Pałka, M., & Siwek, M. . (2019). Senior Tourism – Opportunity and Challenges of Accommodation Facilities in the Context of an Aging Population, Based on the Example of Krynica-Zdrój in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 33(3), 176–187. https://doi.org/10.24917/20801653.333.12