Podgórze – a Neglected District or a Dormant Potential? Image of the Place in the Light of Information and Promotional Materials

Authors

  • Matylda Siwek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.343.8

Keywords:

identity of the place, Krakow, Podgórze, tourist attraction, tourist offer, Zabłocie

Abstract

Podgórze, formerly an independent city, was adjoined to Krakow in 1915. Although it has many valuable monuments and attractive places, it still remains in the shadow of both the oldest, historic part of Krakow and Kazimierz. The aim of this article is to evaluate the image of Podgórze and its attractions in the light of the collected and analysed promotional and informational materials. An attempt was made to answer questions about the action being taken and the direction it should go in order to improve the attractiveness and increase the tourists’ interest in the district. In order to achieve this goal, a search was conducted for Internet and printed sources concerning Podgórze, aimed at the average tourist. In order to extend the research, a diagnostic survey was conducted among the students of the Pedagogical University, the Faculty of Tourism and Recreation, surveying their knowledge and opinions on the tourist attractions of Podgórze and the perception of the district. The survey had an initial character and should be repeated on a larger, repre-sentative sample, consisting of both domestic and foreign tourists. It should be stressed that a characteristic feature of Podgórze is that the difference in perception of its attractiveness and monuments is significant and clearly visible in promotional and information materials and the tourist offer addressed to the visitors, as well as in the image of the district they create.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Matylda Siwek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

Matylda Siwek, PhD, assistant professor, Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Studies. Her research area includes physical culture, tourism service, hospitality, recreation, animation in tourism regarding both historical and present issues.

References

Accor (2020, 10 stycznia). Pozyskano z https://all.accor.com/pl/polska

Baliński, W. (2003). Polskie państwo podziemne na południowych obszarach Krakowa. W: Wydarzenia i miejsca pamięci narodowej w Podgórzu. Materiały IV Sesji Podgórskiej.

Kraków.

Bieniarzówna, J., Małecki J.M. (1979). Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796–1918, t. 3. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Borkowski, K. (2018) (2020, 10 stycznia). Ruch turystyczny w Krakowie w 2018 roku. Pozyskano z https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=58088

Centrum Kultury Podgórza (2020, 28 lutego). Pozyskano z http://ckpodgorza.pl/

Chwalba, A. (2010). Podgórze dla Polaków. Gazeta Wyborcza, 129, dodatek Kraków, 7.

Ciepły, G. (red.) (2014). Zabłocie. Przewodnik. Kraków: Vis-à-vis.

Dawno Temu w Krakowie (2020, 10 stycznia). Pozyskano z http://www.dawnotemuwkrakowie.pl

Dolęgło, M. (2011). Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju krakowskiego Podgórza jako czynniki rewitalizacji. Przestrzeń i Forma, 15, 391–412.

Duda, E. (2010). Żydowski Kraków. Przewodnik po zabytkach i miejscach pamięci. Kraków: Vis-à-vis.

Duże Podróże (2020, 10 stycznia). Pozyskano z https://duze-podroze.pl/podgorze/

Gazeta Krakowska (2020, 10 stycznia). Pozyskano z https://gazetakrakowska.pl/kladka-ojca-bernatka-ma-juz-piec-lat-wideo-zdjecia/ar/8959454

Get Your Guide (2020, 10 stycznia). Pozyskano z https://www.getyourguide.com/

Górecki, J., Sermet, E. (2010). Kamieniołomy Krakowa – dziedzictwo niedocenione. W: P.P. Zagożdżon, M. Madziarz (red.). Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, t. 3. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 123–138.

Jakubowski, K. (2011). Kraków na starych widokówkach. Warszawa: Agora SA.

Karnet Kraków (2020, 10 stycznia). Pozyskano z http://karnet.krakow.pl/17759–krakow-podgorze

Kolej na Podróż (2020, 10 stycznia). Pozyskano z http://kolejnapodroz.pl/2019/09/29/krakow-podgorze-15–najciekawszych-miejsc/

Kostrz. K. (2020, 10 stycznia). Podgórze – dzielnica kontrastów i stalowej historii. Pozyskano z https://podroze.onet.pl/polska/podgorze-dzielnica-kontrastow-i-stalowej-historii/1zc9dqz

Kotarba, R. (2003). Egzekucje hitlerowskie w Podgórzu w latach 1939–1943. W: Wydarzenia i miejsca pamięci narodowej w Podgórzu. Materiały IV Sesji Podgórskiej. Kraków.

Kraków Travel (2020, 10 stycznia). Pozyskano z http://www.krakow.travel/

Kuwałek, R., Pióro, A., Gryta, J., Salwiński, J. Apteka pod Orłem, historia i pamięć. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Lang, E. (2008). Wokół Rynku Podgórskiego. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Legutko, A. (2010). Krakowski Kazimierz i Podgórze. Kraków: Bezdroża.

Łyczak, J. (2015). Krajobraz kulturowy starego Podgórza (Kraków). Topiairus. Studia Krajobrazowe, 1, 85–104.

Magazyn Kawiarniany (2020, 10 stycznia). Pozyskano z https://www.kawiarniany.pl

Magiczny Kraków (2020, 10 stycznia). Pozyskano z https://www.krakow.pl

Małecki, J.M. (1978). Jeszcze o początkach Podgórza i jego nazwie. Rocznik Krakowski, 49, 89–92.

Michalec, B. (2005). Kraków i okolice. Bielsko-Biała: Pascal.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (2020, 10 stycznia). Pozyskano z https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/muzeum-podgorza

No to Fru! (2020, 10 stycznia). Pozyskano z https://frugru.pl/nieznany-krakow-wzgorze-lasoty.

Onet Podróże (2020, 10 stycznia). Pozyskano z https://podroze.onet.pl/polska/

Pióro, A. (2003). Getto w Krakowie – apteka mgra Tadeusza Pankiewicza. W: Wydarzenia i miejsca pamięci narodowej w Podgórzu. Materiały IV Sesji Podgórskiej. Kraków.

Poczet Krakowski (2020, 5 czerwca). Pozyskano z https://www.poczetkrakowski.pl/maleojczyzny/iii-aktualne-dzielnice-samorzadowe-krakowa/

Rożek, M. (2002). Mosty Krakowa. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Rożek, M. (2006). Przewodnik po zabytkach Krakowa. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Ruch turystyczny w Krakowie w 2019 roku. Ikonografika. (2020, 10 stycznia). Pozyskano z https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=58088

Salwiński, J. (red.) (2008). Podgórze. Przewodnik po Podgórzu, prawobrzeżnej części Krakowa. Kraków: Vis-à-vis.

Sasadeusz. M. (2010). Podgórze. W: K. Myślik, K. Jakubowski, M. Miezian, M. Sasadeusz. Spacerownik krakowski. Inowrocław: Agora SA, 161–180.

Stare Podgórze (2020, 10 stycznia). Pozyskano z http://stare-podgorze.pl

Stowarzyszenie Podgorze.pl (2020, 10 stycznia). Pozyskano z www.Podgórze.pl

Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020 (2014). Załącznik do uchwały nr CXXI/1965/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020. Pozyskano z https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20667

Visit a City (2020, 10 stycznia). Pozyskano z https://www.visitacity.com

Visit Kraków (2020, 10 stycznia). Pozyskano z https://visitkrakow.com/

Wikiwand (2020, 5 czerwca). Pozyskano z https://www.wikiwand.com/pl/Podg%C3%B3rze_(Krak%C3%B3w)

Wikipedia (2020, 10 stycznia). Pozyskano z https://pl.wikipedia.org/wiki/Podg%C3%B3rze_(Krak%C3%B3w)

Załącznik do uchwały nr LIX/1288/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (2018).

Zamorska-Przyłuska, E. (2010). Przewodnik literacki po Krakowie i województwie małopolskim. Kraków: WAM.

Żółciak, J. (2007). Rozwój przestrzenny Podgórza. W: J. Wyrozumski (red.). Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Published

2020-09-28

How to Cite

Siwek, M. . (2020). Podgórze – a Neglected District or a Dormant Potential? Image of the Place in the Light of Information and Promotional Materials. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(3), 109–129. https://doi.org/10.24917/20801653.343.8