Spa & Wellness Services in Selected Hotels in Krakow

Authors

  • Magdalena Żmuda-Pałka Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Instytut Nauk Społecznych Zakład Pedagogiki
  • Matylda Siwek Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Biologiczno-Geograficzny Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych
  • Anna Kolasińska Uniwersytet Pedagogiczny Wydział Biologiczno-Geograficzny Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.321.5

Keywords:

health industry, hotel, Krakow, Spa & Wellness, tourist service

Abstract

Promoting a healthy lifestyle, increasing health awareness and an aging society caused changes in the tourism services market. Each year new hotels appear offering beauty treatments and services improving well-being. In Krakow, one of the best developing European cities in terms of tourism, where there is intense competition, hotels do not stop at the basic offers, but look for opportunities to stand out through additional tourist services, creating new proposals for spending free time. One of them, consistent with the global trend of improving health, offered by Krakow hotels, is to provide Spa & Wellness treatments. Hotels offering this type of services increase their occupancy rate and the chance to stand out among the rich tourist infrastructure of Krakow. The aim of the study is to diagnose the number of hotels offering Spa & Wellness amenities in selected hotels in Krakow. The study shows the shaping of the “health industry”, as well as further opportunities for the Krakow hospitality market associated with these services to develop.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Magdalena Żmuda-Pałka, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Instytut Nauk Społecznych Zakład Pedagogiki

Magdalena Żmuda-Pałka, Ph.D. in Physical Culture, associate professor, the University of Physical Education in Krakow, Faculty of Physical Education and Sport, Institute of Humanities, Department of Pedagogy. She has graduated from the Jagiellonian University with an MA in Sociology and MSc in Physiotherapy. Her research area includes sociology of physical culture, sport, touristic and recreation. Additionally her research area includes history of sport. She is the author of Physical culture in Feliks Fidzinski’s activity (18901967), Nowy Sącz 2013.

Matylda Siwek, Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Biologiczno-Geograficzny Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Matylda Siwek, Ph.D. in Physical Culture, assistant professor, the Pedagogical University of Cracow, Faculty of Geography and Biology, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Studies. She has graduated from the University of Physical Education in Krakow with an MSc in Tourism and Leisure. In 2013 she completed doctoral studies and received a Doctorate Degree in Sciences in the field of Physical Culture. Her PhD thesis referred to tourism in Krakow before the First World War. Her research area includes physical culture, tourism, recreation, animation in tourism from both historical and contemporary perspective.

Anna Kolasińska, Uniwersytet Pedagogiczny Wydział Biologiczno-Geograficzny Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Anna Kolasińska, Ph.D. in Physical Culture, associate professor, the Pedagogical University of Cracow, Faculty of Geography and Biology, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Studies. Her research area includes the issues of tourist use of valuable natural areas, as well as issues related to using free time for tourism and recreational purposes.

References

Abram, M., Kosińska, A. (2016). Ośrodki spa i wellness. Organizacja i funkcjonowanie. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego.

Borkowski, K. (red.) (2015). Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku. Monografia. Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna.

Boruszczak, M. (2011). Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.

Butikowe SPA, czyli doznania szyte na miarę 2015 (2017, 20 października). Horecanet. Pozyskano z http://www.horecanet.pl/Butikowe-SPA,-czyli-doznania-szyte-na miare, wiadomosc,3,- grudzien,2015.aspx

Celuch, K. (2016). Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016. Warszawa: Poland Convention Bureau, Polska Organizacja Turystyczna.

Chajęcka, M. (2005).Wspaniałe i dochodowe spa. Hotelarz, 12, 28–30.

Dawidowski, A. (2012). Jaki jest polski rynek SPA? Hotelarz, 12, 58–60.

Dawidowski, A. (2014). Polskie hotele SPA czekają zmiany. Hotelarz, 12, 68–69.

Dawidowski, A. (2017). Wellness 2.0, czyli dlaczego hotele muszą się przygotować na rewolucję kulturową. Hotelarz, 3, 64–62.

Dunn, A. (2015). Fitness Generacji Y. Hotelarz, 9, 80–83.

Ellis, S. (2009). Trends in the global spa industry. W: M. Cohen, G. Bodeker (red.). Understanding the global spa industry. Oxford: Elsevier, 66–84.

Europe travel tips – The 10 best cities in Europe on a budget in 2016 (2017, 10 października). Pozyskano z http://www.worldofwanderlust.com/the-10-best-cities-in-europe-on-a- -budget-2016

Global Spa Summit. Spas and Global Wellness Market: Synergies and Opportunities 2010. (2017, 20 października). Pozyskano z https://www.sri.com/sites/default/files/publications/ gss_sri_ spasandwellnessreport_rev_82010.pdf

GUS (2017, 20 października). Biuletyn Informacji Publicznej. Dane GUS 2016. Kraków w liczbach 2016. Pozyskano z https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki /dokumenty/n/186447/karta

Kachniewska, M. (2014) (2017, 20 października). Innowacyjne modele biznesu jako strategia przetrwania niezależnych obiektów hotelowych w warunkach polaryzacji rynku turystycznego. Pozyskano z http://www.academia.edu/7945977/ Innowacyjne_ modele_ biznesu_ jako_strategia_przetrwania_niezale%C5%BCnych_obiekt%C3%B3w_hotelowych_w_warunkach_ polaryzacji_rynku_turystycznego

Kaiser, A. (2009). Zdrowie i choroba w aspekcie podejmowania (lub nie) aktywności fizycznej. W: T. Sahaj (red.). Pogranicza współczesnego sportu. Ujęcie społeczne. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, 95–112.

Kaleta, A. (2012). Hotelarstwo Spa i Wellness jako rozwojowy produkt przemysłu czasu wolnego – wybrane aspekty. Zarządzanie i finanse, 2, 361–371.

Kamińska, N. (2017). Badania potwierdzają dodatnią dynamikę przyjazdówki. Wiadomości Turystyczne, 16, 6.

Koreńczuk, A. (2010). Turystyka Spa i Wellness. W: M. Boruszczak (red.). Turystyka zdrowotna. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 111–152.

Kraków wyróżniony przez turystyczny Zoover (2017, 10 października). Pozyskano z http://convention.krakow.pl/wiecej_aktualnosci_/207034,1403,komunikat,krakow_wyrozniony_przez_ portal_turystyczny_zoover__.html

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Spotkanie z przedstawicielami Konsorcjum „Zdrowie i Uroda” 2015 (2017a, 10 października). Pozyskano z https://www.msit.gov.pl/pl/ turystyka/ aktualnosci/2565,Spotkanie-zprzedstawicielami-Konsorcjum-Zdrowie-iUroda.html? search= 1820056

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uroczyste otwarcie XX Kongresu ESPA 2015 (2017b, 10 października). Pozyskano z https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/2626, Uroczyste -otwarcie-XX-Kongresu-ESPA.html?search=1820056

Ostrowska, A. (1981). Rola pacjenta i lekarza. Zmiany w scenariuszu. Studia Socjologiczne, 1, 86.

Pilch, W., Żmuda-Pałka, M., Pałka, T. (2009). Modern image of the biological regeneration. W: K. Turowski (red.). Impact of lifestyle on wellness and prosperity. Lublin: Wydawnictwo NeuroCenterum, 321–326.

Pilzer, P.Z. (2007). The New Wellness Revolution. Nowy Jork: John Wiley&Sons Inc.

Polska Market Insight. Raport roczny 2016. Colliers International (2017, 5 października). Pozyskano z http://www.colliers.com/-/media/files?emea/poland/reports/2017/colliers_raport _roczny_ 2017_v3.pdf?la=pl-pl

Polska Market Insight. Raport roczny 2017. Colliers International, (2017, 5 października). Pozyskano z http://www.colliers.com/-/media/files/emea/poland/reports/2017/colliers_raport_roczny_ 2017_v3.pdf?la=pl-pl

Prochowicz, M., Sammel, A. (2013). Spa i wellness jako dodatkowy produkt bazy turystycznej. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3(23), 67–68.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2004 r. nr 188, poz. 1945).

Smith, M., Puczko, L. (2009). Health and Wellness Tourism. Butterworth–Heinemann: Elsevier.

Stawiński, P. (2017, 10 października). Świetny rok 2016. E-hotelarz, 1. Pozyskano z http:// www.e-hotelarz.pl/mht/?p=41650 Szubstarski, R. (2017a). Aktualności. Hotelarz, 4, 30–32.

Szubstarski, R. (2017b). W Krakowie otwierają się nowe hotele i aparthotele. Hotelarz, 6, 10.

Tabbachi, M. (2009). American and European spa. W: M. Cohen, G. Bodeker (red.). Understanding the global spa industry. Oxford: Elsevier, 26–40.

Tyka, A., Żmuda, M., Pałka, T., Cisoń, T. (2008). Wellness as lifestyles and health promotion in society. W: H. Karakuła (red.). Societal Enviromental Health and Wellness Risks. Lublin: Wydawnictwo NeuroCentrum, 369–374.

Urząd Statystyczny w Krakowie (2017a). Biuletyn Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne I kwartał 2017.

Urząd Statystyczny w Krakowie (2017b). Biuletyn Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne II kwartał 2017.

Urząd Statystyczny w Krakowie (2017c). Biuletyn Statystyczny. Informacje i opracowania statystyczne III kwartał 2016.

Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Published

2018-03-25

How to Cite

Żmuda-Pałka, M., Siwek, M., & Kolasińska, A. (2018). Spa & Wellness Services in Selected Hotels in Krakow. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(1), 63–75. https://doi.org/10.24917/20801653.321.5