Planning the Fishing Service Tourism Product Development Based on Endogenous Values. Example of the Szczecinek County (Poland)

Authors

  • Daniel Szostak Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.343.2

Keywords:

county, fishing product, local development, Szczecinek County, tourist services

Abstract

The article provides an overview of issues related to planning the development of local service space, with particular emphasis on the implementation of tourist services and the local tourist fishing product based on local endogenous resources, in particular water, mainly in the form of lakes and rivers. The study covered the area of the Szczecinek County located in the Zachodniopomorskie Voivodeship. The following research methods were used in the article: survey, descriptive, focused group interviews, strategic documents analysis and SWOT analysis. The article indicates important elements that distinguish the Szczecinek County as a fishing area, inventory of water resources was carried out and the most important barriers to the development of this type of service products were indicated. Research conducted in the Szczecinek County has shown that it is an area predestined for the development of this type of tourist products, however, a clear institutional commitment of county authorities, individual communes and county organisations is required. Thanks to their endogenous resources, counties of this type can successfully perform service functions in the field of tourism. Research carried out for the purposes of this article is a supplement to similar research conducted in connection with the development of tourism in other communes and counties of the Zachodniopomorskie Voivodeship.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Daniel Szostak, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Daniel Szostak, PhD, University of Szczecin, Institute of Spatial Management and Socio-Economic Geography. His research interests: tourism economics, tourism development strategies, hotel management, tourism planning, tourism financing, local and regional development, tourism in the spatial economy, establishing and running a business, tourism company operation, people management, interpersonal communication, effective job search methods, entrepreneurial activity of students and the unemployed, team working, tourism and territorial marketing.

References

Duda, M., Duda, T., Śledziński, R. (2014). Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: AFR.

Głąbiński, Z., Duda, T., Szostak, D. (2017). Strategia rozwoju turystyki dla gminy Karlino do 2025 roku. Karlino.

Głąbiński, Z., Szostak, D., Zalewski, T. (2016). Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym. Przykład powiatu gryfińskiego. Warszawa: CeDeWu.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) (2019, 18 grudnia). Pozyskano z https://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_powiatow/powiat_szczecinecki.pdf

Gołembski, G., (2002). Metody stymulowania turystyki w ujęciu przestrzennym. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.

Grabowska, A. (2016). Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny. Pozyskano z https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/5_A.Grabowska_Lokalna_gospodarka_turystyczna_a_rozwoj.pdf

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2005). Produkt turystyczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kaganek, K., (2015). Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.). Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Panasiuk, A. (2006). Ekonomika turystyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rapacz, A., Jaremen, D.E. (2009). Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki i branży turystycznej w wybranych gminach powiatu jeleniogórskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46, 303–314.

Sidorkiewicz, M. (2009). Procedura konstruowania strategii rozwoju turystyki. W: B. Meyer, D. Milewski (red.). Strategia rozwoju turystyki w regionie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skowyrski, J. (2010). Powiat szczecinecki. Zeszyt krajoznawczo-metodyczny. Szczecin: FTR.

Spławik i Grunt – blog (2019, 18 grudnia). Turystyka wędkarska w Polsce. Pozyskano z http://splawikigrunt.pl/blog/turystyka-wedkarska-w-polsce

Szostak, D. (2019). Planowanie rozwoju lokalnego jako samorządowe narzędzie kształtowania funkcji usługowej gminy Moryń. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(2), 95–110.

Szostak, D., Zalewski, T. (2017). Tworzenie lokalnych produktów turystycznych na bazie potencjału endogenicznego na przykładzie gminy Moryń. Roczniki Chojeńskie, 9.

Sztando, A. (2015). Współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce. Nauki o Zarządzaniu, 4(25), 105–124.

Published

2020-09-28

How to Cite

Szostak, D. (2020). Planning the Fishing Service Tourism Product Development Based on Endogenous Values. Example of the Szczecinek County (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(3), 22–35. https://doi.org/10.24917/20801653.343.2