Evaluation of Selected Components of Standard of Living and Quality of life within a Polish Diaspora: the Example of the Greater Toronto Area

Authors

  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.343.15

Keywords:

Greater Toronto Area, quality of life, Canada, Polish Diaspora, standard of living

Abstract

The main goal of the article is to describe selected components of standard of living and quality of life within the Polish diaspora of the Greater Toronto Area which includes four districts: Halton, Peel, York and Durham. An author-composed model of mutually affecting objective factors (standard of living) and subjective factors (quality of life) will be presented in the paper. Individual factors (demographic, social, cultural, economic, legal, educational, geographical, and health-related) included in the field research among respondents and based on assigned indices influencing the quality of life in the Polish diaspora of the Greater Toronto Area, will be presented. The evaluation of satisfaction with areas of life selected by the Canadian Polish diaspora will be discussed, as well as their evaluation of standard of living in the Greater Toronto Area, such as Polish schools, parishes, travel agencies, and non-governmental organisations (such as the Song and Dance Ensemble or scouting). Their evaluation of whether their needs were met and accessibility to selected components of the city will also be analysed. Data correlating the length of time respondents have lived in Toronto, and a general evaluation of the quality of life will be presented.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

Kamila Ziółkowska-Weiss, PhD, Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Studies. Graduate of Culture Studies at the Jagiellonian University and Geography at the Pedagogical University in Krakow. She has graduated from postgraduate studies in International Tourism Management at the Krakow University of Economics. Since 2012 she has been a research worker, acting as an assistant in the Department of Tourism and Regional Studies of the Pedagogical University in Krakow. An active tourist guide and author of several academic publications. Her main academic interests are in cultural tourism, ethnic groups in the Małopolska region, and the Polish minority in the USA.

References

Alejziak, W. (2008). Metodologia badań w turystyce. W: R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 140–164.

Alejziak, W. (2011). Aktywność turystyczna: Międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego. Turyzm, 21(1–2), 7–16.

Anisef, P., Lanphier, M. (2003). The World in the City. Toronto–Buffalo–London: University of Toronto Press.

Bartosińska, D., Jankiewicz-Siwek, A. (2007). Próba oceny przestrzennego zróżnicowania jakości życia w Polsce. W: E. Skrzypek (red.), Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 365–371.

Canada, Ottawa 2006 (2020,14 stycznia). Pozyskano z http://www12.statcan.ca/census-recensement/2018/as-sa/97–557/pdf/97–557–XIE2006001.pdf

Fish, S. (1997). Boutique multiculturalism, or why liberals are incapable of thinking about hate speech. Critical Inquiry, 23(2), 378–395.

Immigration in Canada (2020, 12 stycznia). A Portrait of the Foreign-born Population, 2006 Census, Statistics. Pozyskano z https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/as-sa/97–557/tables-tableaux-notes-eng.cfm

Jankiewicz-Siwek, A., Bartosińska, D. (2011). Jakość życia – istota, uwarunkowania, wskaźniki oraz praktyka badań w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 45(1), 29–38.

Krzysztofiak, M., Luszniewicz, A. (1979). Statystyka. Warszawa: PWE.

Mamzer, H. (2003). Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ostasiewicz,W. (2004). Ocena i analiza jakości życia. Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Ostasiewicz,W. (red.). (2002). Metodologia pomiaru jakości życia. Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Rapley, M. (2003). Quality of Life Research. A Critical, Sage Publication.

Reczyńska, A. (2001). Polska Diaspora w Kanadzie. W: A Walaszek (red.), Polska Diaspora. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 30–50.

Reczyńska, A. (2007). Polonia kanadyjska: dzieje i problemy współczesne. W: W. Kluj, J. Różański (red.), Polscy oblaci w służbie Polonii kanadyjskiej. Studia i Materiały Misjologiczne, 13, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 13–34.

Reczyńska, A. (2010a). Historyczne korzenie kanadyjskiej polityki wielokulturowości (wybrane zagadnienia). W: D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, (red.), Studia nad wielokulturowością. Kraków: Księgarnia Akademicka, 255–268.

Reczyńska, A. (2010b). Historyczne uwarunkowania kultury kanadyjskiej. W: E. Sojka, M. Buhcholtz (red.), Państwo – naród – tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady. Kraków, 17–40.

Reczyńska, A., Soroka, T. (2013). Polska emigracja do Kanady na przełomie wieków XX i XXI w kontekście kanadyjskiej polityki imigracyjnej. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 41, 5–18.

Rutkowski, J. (1987). Jakość życia. Koncepcja i projekt. Z Prac Zakładu Badań Ekonomicznych, 162(7).

Rutkowski, J. (red.). (1991). Badania jakości życia. W: Jakość życia i warunki bytu (Biblioteka Wiadomości Statystycznych, 40).

Rybczyński, W. (2006). Przedmowa. W: W. Rybczyński, M. Nadolski (red.), Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.

Rysz-Kowalczyk, B. (2007). Leksykon polityki społecznej. Warszawa: IPSUW.

Skrzypek, E. (2001). Ekonomiczne aspekty jakości życia. Problemy Jakości, 1, 8–14

Skrzypek, E. (2007). Determinanty jakości życia w społeczeństwie informacyjnym. W: E. Skrzypek (red.), Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym. Lublin.

Słaby, T. (1990). Poziom życia, jakość życia. Wiadomości Statystyczne, 6.

Słaby, T. (1994). Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej. (Monografie i Opracowania/SGH, 392).

Statistics Canada, Ottawa 2011 (2019, 28 grudnia). Pozyskano z http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2018/as-sa/98–310–x/2011001/fi g/fi g1–eng.cfm

Downloads

Published

2020-09-28

How to Cite

Kamila. (2020). Evaluation of Selected Components of Standard of Living and Quality of life within a Polish Diaspora: the Example of the Greater Toronto Area. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(3), 220–233. https://doi.org/10.24917/20801653.343.15