Tourist Activity of the Polish Argentines as Exemplified by the Residents of Buenos Aires – an Outline of Pilot Studies

Authors

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych
  • Ewelina Haras Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.341.8

Keywords:

activity and tourist destination, Argentina, Buenos Aires, Polish people, tourism

Abstract

The main purpose of the research is to determine the tourist activity and destinations of the Polish Argentines as exemplified by the residents of Buenos Aires. For this purpose, pilot surveys were conducted in 2018, thanks to which information was obtained regarding the duration of the journey, frequency of travelling, choice of the means of transport, way of travelling, who the Polish Argentines travel with, where they stop during the trip and what the main motives and travel destinations are. Buenos Aires is the main concentration of Polonia in Argentina, at the same time it is one of the largest Polish community centres located in South America. According to the Polish Embassy in Buenos Aires, it is estimated that about 18-20,000 people of Polish origin live only in the capital of Argentina. Among the Polish Argentines, recreational tourism dominates and the most important holiday region is the coast of La Plata. As confirmed by the conducted pilot surveys, Polish Argentines are active considering the aspect of tourism. About 40% of the respondents travel 2-3 times a year. Most people travel for cognitive and recreational purposes. Most of the respondents are people who organise their trips by themselves, and during the journeys they most often stay with friends and family.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Kamila Ziółkowska-Weiss, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

Kamila Ziółkowska-Weiss, PhD, a graduate of Culture studies at the Jagiellonian University and of Geography at the Pedagogical University of Krakow. She has graduated from postgraduate studies in international tourism management at the Cracow University of Economics. Since 2012 she has been a research worker, acting as an assistant in the department of Tourism and Regional Studies at the Pedagogical University of Krakow. An active tour guide. The author of several academic publications. Her main academic interests are cultural tourism, ethnic groups in Małopolska and Polish minority in the USA.

Ewelina Haras, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Ewelina Haras, MSc, graduate of the Institute of Geography of the Pedagogical University of Krakow in the field of tourism and recreation, and currently a student of the Institute of American Studies and Polish Diaspora of the Jagiellonian University, majoring in American studies, specialising in Latin American Studies.

References

Alejziak, W. (2011). Aktywność turystyczna: Międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego. Turyzm, 21(1–2).

Bernhardson, W. (2011). Argentyna. Przewodnik National Geographic. Warszawa: Wydawnictwo National Geographic.

Curuś, E. (1978). Polacy w Argentynie. Lublin: Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Faracik, R., Kurek, W., Mika, M., Pitrus, E., Ptaszycka-Jackowska, D. (2008). Rodzaje i formy turystyki. W: W. Kurek (red.). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Groch, J., Mydela, R. (1999). Przeglądowy atlas świata – Ameryka Południowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza.

Kruczek, Z. (2010). Kraje pozaeuropejskie – zarys geografii turystycznej. Kraków: Proksenia.

Kurek, W. (red.) (2011). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Malinowski, M. (2005). Ruch polonijny w Argentynie i Brazylii w latach 1989–2000. Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski.

Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Olszycki, M. (2014). Ziemia czerwonych drzew – Polacy z Ameryki Południowej. Warszawa: Biblioteka Iberyjska.

Paradowska, M. (1984). Podróżnicy i emigranci – szkice z dziejów polskiego wychodźstwa w Ameryce Południowej. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.

Podróże marzeń: Argentyna (2007). Warszawa: Biblioteka Gazety Wyborczej.

Pyzik, S.P. (2004). Polacy w Argentynie i w innych krajach Ameryki Południowej. Warszawa: Fundacja SEMPER POLONIA.

Romanowska-Kindziuk, B. (red.) (2004). Polonia argentyńska w piśmiennictwie polskim. Antologia. Buenos Aires–Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

UNWTO (2016). Tourism Highlights. Pozyskano z https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284418145

Wróbel, A.H. (1991). Pod Krzyżem Południa, Buenos Aires. Polska Misja Katolicka w Martin Coronado.

Wróbel, A.H. (2004). Wkład Kościoła polskiego w ewangelizację Argentyny. Buenos Aires: Polska Misja Katolicka w Martin Coronado.

Ziółkowska-Weiss, K. (2017a). Czynniki ekonomiczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3), 32–49.

Ziółkowska-Weiss, K. (2017b). Czynniki społeczne warunkujące aktywność i destynację turystyczne chicagowskiej Polonii. Turyzm/Tourism, 27(2), 121–130.

Ziółkowska-Weiss, K. (2018). Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Published

2020-03-30

How to Cite

Ziółkowska-Weiss, K. ., & Haras, E. . (2020). Tourist Activity of the Polish Argentines as Exemplified by the Residents of Buenos Aires – an Outline of Pilot Studies. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(1), 108–123. https://doi.org/10.24917/20801653.341.8

Most read articles by the same author(s)