Assessment of the level of development of the tourist function of Polish Voivodeships

Authors

  • Paulina Pilichowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze Katedra Gospodarki Regionalnej
  • Aleksandra Glądała Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.353.2

Keywords:

indicators of the development of the tourist function, the degree of development of the tourist function, tourist function

Abstract

The complex phenomenon of tourism determines local and regional development. Tourism activity is most often perceived through the prism of complementarity with the basic areas of socio-economic life in a given area. Areas with a tourist function include those which, due to their values, tourist and commu- nication infrastructure, are a destination for tourist traffic. The aim of the study is to classify and assess the diversity of Polish voivodeships in terms of the degree of development of the tourist function. The study used indicators of the development of the tourist function: Baretje-Defert, accommodation density, Schneider and Defert index. Based on their values, positions determining the degree of development of the tourist function in 16 voivodeships of Poland were established. The time range of the research, due to the availability of data used in the study, covers the years 2015 and 2019. The analysis was based on statistical information from the Central Statistical Office database.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Paulina Pilichowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze Katedra Gospodarki Regionalnej

Paulina Pilichowska, MSc, PhD student, Wroclaw University of Economics and Business, Department of Regional Economy. The author’s research interests focus on the subject of local and regional development.

Aleksandra Glądała, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki

Aleksandra Glądała, MSc, PhD student, Wroclaw University of Economics and Business, Department of Strategic Management and Logistics. The author’s research interests focus on the subject of transport policy and sustainable transport.

References

Derek, M. (2008). Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce, maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet Warszawski. Pozyskano z http://www.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_turyzm/1_pdfsam_doktorat w pdf.pdf (dostęp 07.07.2021).

GUS. (2020). Turystyka w 2019 roku. Pozyskano z https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2019-roku,1,17.html (dostęp 05.07.2021).

Hendel, M. (2016). Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy Ustroń. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 87, 157–170.

Niemczyk, A., Zacłona, T. (2013). Funkcja turystyczna polskich makroregionów w świetle kryzysu gospodarczego XXI w. Współczesne Zarządzanie, 1, 11–20.

Piotrowski, P. (2015). Zmiany poziomu rozwoju funkcji turystycznej w rejonach turystycznych województwa śląskiego. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 215, 57–73.

Przybylska, A. (2010). Relacja pomiędzy funkcją turystyczną a nakładami finansowymi na regionalny rozwój turystyki w powiecie międzyrzeckim. Ekonomiczne Problemy Usług, 53, 735–745.

Stec, A. (2013). Rozwój funkcji turystycznej a zmiany na rynku podmiotów świadczących usługi turystyczne w latach 2004–2012 w województwie podkarpackim. Modern Management Review, 20(4), 203–214.

Synówka-Bejenka, E. (2017). Nowa propozycja wskaźnika rozwoju funkcji turystycznej. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 335, 64–76.

Szromek, A.R. (2012). Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Szromek, A.R. (2013). Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 132, 91–103.

Świstak, E., Świątkowska, M. (2016). Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 201–210.

Widz, M. (2020). Application of Tourist Function Indictaors in Tourism Development. Case Study of Tunisia. Annales UMCS. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 75, 143–160.

Published

2021-09-30

How to Cite

Pilichowska, P., & Glądała, A. . (2021). Assessment of the level of development of the tourist function of Polish Voivodeships. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(3), 24–40. https://doi.org/10.24917/20801653.353.2